Vítejte na stránkách obce Obec Jívka.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Nalezeno: 183 výsledků

Obecní knihovna

aktuálně zavřeno

Jívka 65 (v budově mateřské školy)

Rozsvícení vánočního stromu 1.12.2023

publikováno 7. 11. 2023

 • začíná v úterý 7. 11. 00:00 končí v sobotu 2. 12. 00:00
 • OÚ Jívka

Rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu, které se uskuteční v PÁTEK 1. PROSINCE 2023 v 17:30 hod.

Vánoční povídání o vzniku koled 6.12.2023

publikováno 7. 11. 2023

 • začíná v úterý 7. 11. 00:00 končí ve čtvrtek 7. 12. 00:00
 • multifunkční sál Jívka

Obecní úřad v Jívce pořádá ve středu 6. prosince 2023 v 17:00 v multifunkčním sále vánoční besedu o historii vánočních koled.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Jívka, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č.2/2003

Obecně závazná vyhláška č.2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsob jeho výběru

Vyhláška o místních poplatcích č. 3/2003

Obecně závazná vyhláška obce Jívka o místních poplatcích

Veřejná vyhláška - vlk obecný

 • datum vyvěšení:12. 10. 2023
 • datum svěšení:28. 10. 2023

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - vlk obecný

 • datum vyvěšení:27. 9. 2023
 • datum svěšení:31. 12. 2023

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 • datum vyvěšení:19. 9. 2023
 • datum svěšení:5. 10. 2023

OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 • datum vyvěšení:19. 9. 2023
 • datum svěšení:5. 10. 2023

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

publikováno 25. 6. 2023

 • začíná ve čtvrtek 29. 6. 09:30 - končí v

Ve čtvrtek 29.6.2023 proběhne dopoledne na obecním úřadě slavnostní rozloučení s předškoláky. 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA, KONANÉHO DNE 24.5.2023

 • datum vyvěšení:31. 5. 2023
 • datum svěšení:15. 6. 2023

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 24.5.2023 na Obecním úřadě v Jívce

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA, KONANÉHO DNE 26.4.2023

 • datum vyvěšení:3. 5. 2023
 • datum svěšení:18. 5. 2023

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 26.4.2023 na Obecním úřadě v Jívce

 

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 29.3.2023

 • datum vyvěšení:4. 4. 2023
 • datum svěšení:31. 12. 2023

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 29.3.2023 na Obecním úřadě v Jívce

Kontakty

publikováno 21. 10. 2022

Adresa

Jívka 42
542 13

 Královéhradecký kraj, okres Trutnov

Úřední hodiny

Pondělí  8:00 - 11:30  a  12:15 - 16:00

Odpady, voda a kanalizace

publikováno 21. 10. 2022

Svoz odpadůProvozovatel:
Transport Trutnov

 • Svoz komunálního odpadu probíhá vždy ve čtvrtek.

 • Papír a plasty se odkládají do modrých a žlutých kontejnerů umístěných v centru Horních Vernéřovic,Janovic a Jívky.

 • Svoz nebezpečného odpadu je organizován vždy na jaře a na podzim – termín svozu je zveřejňován na vývěsních deskách,hlášen místním rozhlasem a umístěn na těchto stránkách v sekci „Aktuality“.

Základní informace

publikováno 21. 10. 2022

Obecní úřad Jívka

 • Obecní úřad tvoří starosta obce, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

 • Obecní úřad zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy na území obce.

 • Plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce.

 • Pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

 • Rozhoduje v případech stanovených zákonem.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 22.2.2023 na Obecním úřadě v Jívce

 • datum vyvěšení:28. 2. 2023
 • datum svěšení:31. 3. 2023

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 22.2.2023 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 25.1.2023 na Obecním úřadě v Jívce

 • datum vyvěšení:31. 1. 2023
 • datum svěšení:28. 2. 2023

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 25.1.2023 na Obecním úřadě v Jívce

Obec

publikováno 28. 1. 2021

Obec Jívka se nachází v Královéhradeckém kraji, v okrese Trutnov.

Skládá se ze šesti katastrálních území :

Historie obce

publikováno 25. 1. 2021

Z historie obce

Obec Jívka se nachází cca 20 km východně od okresního města Trutnov a 10 km severozápadně od Hronova. Údolím, ve kterém se ves nachází, protéká potok Dřevíc a ves sama je ohraničena Adršpašsko-Teplickými skalami na straně jedné a Závorou a Jestřebími horami (s nejvyšším vrcholem Žaltman 739 m n.m., s rozhlednou) na straně druhé.

Kontakty

publikováno 21. 10. 2022

Adresa

Jívka 42
542 13

 Královéhradecký kraj, okres Trutnov

Úřední hodiny

Pondělí  8:00 - 11:30  a  12:15 - 16:00

Obecní vyhlášky

publikováno 14. 12. 2019

obsah stránky

Prohlášení o přístupnosti

publikováno 27. 1. 2021

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Základní informace

publikováno 21. 10. 2022

Obecní úřad Jívka

 • Obecní úřad tvoří starosta obce, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

 • Obecní úřad zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy na území obce.

 • Plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce.

 • Pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

 • Rozhoduje v případech stanovených zákonem.

Povinně zveřejňované informace

publikováno 25. 1. 2021

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

publikováno 25. 1. 2021

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Služby a poplatky

publikováno 25. 1. 2021

Poplatek za televizní kabelový rozvod – TKR

Čtvrtletní platba:               242,- Kč včetně 21% DPH
Složenky za TKR se nezasílají.

Občané si mohou zřídit trvalý příkaz k úhradě – v měsících leden, duben, červenec a říjen, vždy za „odkoukané“ čtvrtletí.

Po domluvě na OÚ Jívka je možné platit 1x ročně:                                     968,- Kč.

Variabilní symbol lze použít z minulých let nebo napsat do zprávy pro příjemce:
TKR 2015 a příjmení odesílatele.

Czech Point

publikováno 16. 8. 2020

Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jedná se o kontaktní místo veřejné správy, poskytující občanům zejména ověřené údaje vedené v centrálních registrech, jako jsou rejstřík trestů, obchodní rejstřík nebo registr živnostenského podnikání.

Odpady, voda a kanalizace

publikováno 21. 10. 2022

Svoz odpadůProvozovatel:
Transport Trutnov

 • Svoz komunálního odpadu probíhá vždy ve čtvrtek.

 • Papír a plasty se odkládají do modrých a žlutých kontejnerů umístěných v centru Horních Vernéřovic,Janovic a Jívky.

 • Svoz nebezpečného odpadu je organizován vždy na jaře a na podzim – termín svozu je zveřejňován na vývěsních deskách,hlášen místním rozhlasem a umístěn na těchto stránkách v sekci „Aktuality“.

Poskytování informací

publikováno 25. 1. 2021


Příjem žádostí a jejich podání


Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí je možné na podatelně obecního úřadu.


Osobní podání:


na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí:08:00 – 11:3012:15 – 16:00
Úterý:08:00 – 11:3012:15 – 15:00
Středa:08:00 – 11:3012:15 – 16:00

Telefonické podání:                              +420 499 897 140
Poštou na adresu:                                 Obecní úřad Jívka, 542 13 Jívka 42
Elektronicky na e-mail:                        obec.jivka@tiscali.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou:     k4vapph
Elekronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti


Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
– do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání


Způsob odvolání a jeho obsah:

 • osobně na Obecním úřadě,
 • poštou na adresu: OBECNÍ ÚŘAD JÍVKA, 54213 Jívka 42,
 • formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Položka

hodina práce (účtuje se každých zap. 30 min.)

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

ostatní náklady

 

Výroční zprávy

2014
  vyrocni-zprava-2014.pages (276 kB)


Sazba

300,- Kč

4,- Kč

dle skutečně vynaložených nákladů 

Obecní symboly

publikováno 25. 1. 2021

Od záměru po schválení obecního znaku

Záměrem pořízení znaku a praporu obce se Zastupitelstvo obce na návrh starosty zabývalo již v roce 1999. Vzhledem ke skutečnosti,že obec v minulosti žádné vlastní symboly neměla,přistoupilo se k tvorbě zcela nových symbolů,které by vyjadřovaly jak historii,tak současné legislativní uspořádání a případně také geografické položení.

Obecní knihovna

publikováno 31. 1. 2021

Adresa
Jívka 65 (budova mateřské školy)

Provoz
vždy v úterý od 15:00 - 16:00

Knihovnice
Ladislava Gangurová

TKR

publikováno 25. 1. 2021

Televizní kabelový rozvod

 

Provozovatel:
Obec Jívka

Kontakt:
Obecní úřad:       + 420 499 897 140


Dětský den v Jívce

publikováno 27. 5. 2021

 • Ladislava Gangurová
 • 407

Dětský den v Jívce

Obec Jívka a SDH Jívkazvou srdečně všechny děti i rodiče na 17. ročníkDětského dne v Jívce

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

publikováno 21. 6. 2021

 • Ladislava Gangurová
 • 484

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  JÍVKA

Jívka má nový web

publikováno 16. 8. 2021

 • OI Developer
 • 809

Nová webová stránka obce cílí na Vás, na občany. Co nového Vám přináší, jaké jsou její hlavní výhody? To se dozvíte v tomto článku.

Pozvánka na adventní zájezd

publikováno 5. 12. 2022

 • Ladislava Gangurová
 • 264

Pozvánka na adventní zájezd

Advent  v Jilemnic

Obecní úřad v Jívce připravuje adventní zájezd  do Jilemnice na vánoční jarmark

Obecní knihovna

aktuálně zavřeno

Jívka 65 (v budově mateřské školy)

Vinobraní

publikováno 13. 5. 2020

 • začíná v sobotu 12. 9. 10:00 - končí v
 • Restaurace

Naše Obec Vás srdečně zve na vinobraní. Uskuteční se v restauračním zařízení. Pokud máte vlastní vzorky, můžete se na místě přihlásit do soutěže. Pokud se přihlásíte můžete se zúčastnit také hodnocení vzorků a z toho vyjde vítěz letošního vinobraní. Občerstvení zajištěno.

Slivoviciáda

publikováno 13. 5. 2020

 • začíná v sobotu 19. 9. 10:00 - končí v
 • Restaurace

Naše Obec Vás srdečně zve na slivoviciádu. Uskuteční se v restauračním zařízení. Pokud máte vlastní vzorky, můžete se na místě přihlásit do soutěže. Pokud se přihlásíte můžete se zúčastnit také hodnocení vzorků a z toho vyjde vítěz letošního slivoviciády. Občerstvení zajištěno.

Zahrádkářská výstava

publikováno 13. 5. 2020

 • začíná v sobotu 10. 10. 09:00 - končí v
 • Restaurace

Naše Obec Vás srdečně zve na zahrádkářskou výstavu. Uskuteční se v restauračním zařízení. Pokud máte vlastní vzorky, můžete se na místě přihlásit do soutěže. Pokud se přihlásíte můžete se zúčastnit také hodnocení vzorků a z toho vyjde vítěz letošní zahrádkářské výstavy. Občerstvení zajištěno.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

publikováno 25. 6. 2023

 • začíná ve čtvrtek 29. 6. 09:30 - končí v

Ve čtvrtek 29.6.2023 proběhne dopoledne na obecním úřadě slavnostní rozloučení s předškoláky. 

Rozsvícení vánočního stromu 1.12.2023

publikováno 7. 11. 2023

 • začíná v úterý 7. 11. 00:00 končí v sobotu 2. 12. 00:00
 • OÚ Jívka

Rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu, které se uskuteční v PÁTEK 1. PROSINCE 2023 v 17:30 hod.

Vánoční povídání o vzniku koled 6.12.2023

publikováno 7. 11. 2023

 • začíná v úterý 7. 11. 00:00 končí ve čtvrtek 7. 12. 00:00
 • multifunkční sál Jívka

Obecní úřad v Jívce pořádá ve středu 6. prosince 2023 v 17:00 v multifunkčním sále vánoční besedu o historii vánočních koled.

Nabídka pronájmu

 • datum vyvěšení:17. 5. 2016

Nabídka pronájmu

Obec Jívka nabízí do pronájmu nebytové prostory „Obecní hospoda“ v Horních Vernéřovicích

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:19. 10. 2016

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA

Čas: středa 26. října 2016 v 18,00 hodin Místo: Obecní úřad Jívka

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:12. 10. 2016

Obec Jívka Jívka 27.9.2016 Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.9.2016 na Obecním úřadu v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer,Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba Ověřovatelé zápisu: Meuer, Svoboda Program jednání: 1) Úprava rozpočtu č. 7/2016 2) Žádost o odprodej pozemků 3) Schválení smlouvy o dotaci 4) Různé 5) Diskuse 6) Program jednání byl schválen všemi členy ZO 1.ZO projednalo návrh rozpočtového opatření č. 7/2016. Usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/2016. Pro: všichni členové ZO 2.ZO projednalo žádosti o odprodeje pozemků. Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce p.p.č. 1142/1, č. 1031/2 a části p.p.č. 1138 v k.ú. Janovice u Trutnova. Pro: 10 členů ZO Zdržel se: Štych 3.ZO projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Královéhradeckého kraje. Usnesení: ZO schválilo smlouvu z Královéhradeckého kraje č. 16RRD12-0004 na zvýšení akceschopnosti JPO III – řidičský průkaz. Pro: všichni členové ZO 4.ZO projednalo cenu prodávaného pozemku. Usnesení: ZO po předcházející veřejné nabídce rozhodlo o odprodeji p.p.č. 1030/1 o výměře 2736 m2 v k.ú. Janovice u Trutnova manželům Martině a Jiřímu Tomešovým za celkovou cenu 27.360,- Kč. Nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti a budou poplatníky daně z nabytí nemovitosti. Pro: všichni členové ZO 5.Starosta obce seznámil zastupitele s přípravou projektu kompostování biologicky rozložitelného odpadu společností Radvan. V případě realizace projektu zastupitelé rozhodli o připojení obce Jívka k tomuto projektu. Starosta obce seznámil zastupitele s problematikou přístupové cesty k nemovitosti evidenční číslo 13. Po provedených jednáních navrhuje ZO požádat Pozemkový úřad o provedení pozemkových úprav. Starosta obce seznámil zastupitele s cenou za instalaci odtokového žlabu na sídlišti – 100.000,- Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu provedením zkoušky odtokových poměrů. Zapsal: Jiří Gangur …………………… Ověřovatelé zápisu: Petr Meuer …………………… Jaroslav Svoboda ……………………

Volby do zastupitelstva kraje

 • datum vyvěšení:26. 9. 2016

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, oznamuji dobu a místo konání voleb do zastupitelstev krajů ve volebním okrsku č.1 v obci Jívka.

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:26. 9. 2016

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA Čas: úterý 27. září 2016 v 18,00 hodin Místo: Obecní úřad Jívka PROGRAM JEDNÁNÍ : 1) Úprava rozpočtu č. 7/2016 2) Žádost o odprodej pozemků 3) Schválení smlouvy o dotaci 6) Různé 7) Diskuse Vyvěšeno dne: 22.9.2016

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:25. 8. 2016

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA

Čas: středa 31. srpna 2016 v 18,00 hodin Místo: Obecní úřad Jívka

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:6. 12. 2016

Obec Jívka Jívka 30.11.2016 Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 30.11.2016 na Obecním úřadě v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer, Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba Ověřovatelé zápisu: Frýba, Bradler Program jednání: 1) Úprava rozpočtu č. 10/2016 2) Návrh rozpočtu na rok 2017 3) Inventarizační komise 4) Žádost o prodej pozemku 5) Různé 6) Diskuse Program jednání schválen všemi členy ZO 1. ZO projednalo návrh rozpočtového opatření č. 10/2016. Usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 10/2016. Pro: všichni členové ZO 2. ZO projednalo návrh rozpočtu obce Jívka na rok 2017. 3. ZO projednalo plán inventur majetku obce k 31.12.2016. Usnesení: ZO schválilo členy inventarizační komise a likvidační komise. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo Směrnici č. 5/2016. Usnesení: ZO schválilo Směrnici č. 5/2016 o zabezpečení zákona o finanční kontrole. Pro: všichni členové ZO 4. ZO projednalo žádost o odkoupení části p.p.č. 40 v k.ú. Janovice u Trutnova za účelem výstavby rodinného domu. Usnesení: ZO souhlasí se záměrem výstavby rodinného domu na p.p.č. 40 v k.ú. Janovice u Trutnova a s uvedením výše uvedené parcely do veřejné nabídky pouze k účelům výstavby RD. Pro: všichni členové ZO ZO na základě předchozí veřejné nabídky p.p.č. 1031/2 v k.ú. Janovice u Trutnova rozhodlo z důvodu podání více žádostí o soutěži o cenu parcely. Do soutěže byla podána pouze jedna nabídka společnosti HŘEBČÍN-R, s.r.o. Usnesení: ZO rozhodlo o prodeji p.p.č. 1031/2 v k.ú. Janovice u Trutnova o celkové výměře 2742 m2 – trvalý travní porost společnosti HŘEBČÍN –R, s.r.o. za celkovou cenu 28.791,- Kč. Pro: 10 členů ZO Proti: Štych ZO projednalo pronájem p.p.č. 70/1 v k.ú. Jívka. Usnesení: ZO po předcházejícím zveřejnění záměru pronájmu rozhodlo o pronájmu p.p.č. 70/1 v k.ú. Jívka panu Janu Venclovi. Pro: všichni členové ZO 5. ZO projednalo záměr výstavby komunikace a inženýrských sítí v zástavbovém území Horní Vernéřovice. Usnesení: ZO rozhodlo o zpracování projektové dokumentace na výstavbu komunikace a potřebných inženýrských sítí v zástavbovém území. Pro: všichni členové ZO ZO bylo seznámeno s výsledkem řízení na dodávku stavby „Oprava místní komunikace Studnická“. Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy na opravu MK Studnická se společností REPARE. Pro: všichni členové ZO Usnesení: ZO souhlasí s přijetím dotace z MMR na opravu MK Studnická ve výši 699.600,- Kč. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo dlouhodobou nepřítomnost pracovníka MH z důvodu nemoci. Usnesení: pro zabezpečení prací na zimní údržbě komunikací ZO souhlasí s vytvořením jednoho pracovního místa pro místní hospodářství. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo žádost p.Mášové o vybudování odstavné plochy pro osobní automobil u domu čp. 222. Usnesení: ZO pověřuje starostu obce jednáním s paní Mášovu. Pro: všichni členové ZO 6. Starosta obce informoval zastupitele o jednání s p. Knapovským a p. Divišem ve věci přístupu k nemovitosti p. Knapovského a stanovisku p. Diviše k pozemkovým úpravám. Zapsal: Jiří Gangur Ověřovatelé zápisu Michal Frýba Jan Bradler

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:29. 11. 2016

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA Čas: středa 30. listopadu 2016 v 17,00 hodin Místo: Obecní úřad Jívka PROGRAM JEDNÁNÍ : 1) Úprava rozpočtu č. 9/2016 2) Návrh rozpočtu na rok 2017 3) Inventarizační komise 4) Žádost o prodej pozemku 5) Různé 6) Diskuse Vyvěšeno dne: 21.11.2016

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:4. 11. 2016

Obec Jívka Jívka 26.10.2016

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 26.10.2016 na Obecním úřadě v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer,Pospíšil, Svoboda, Štych, Frýba Omluveni: Sedláček Ověřovatelé zápisu: Hrubý, Kobr Program jednání: 1) Úprava rozpočtu č. 8/2016 2) Stanovení ceny pozemku 3) Různé 4) Diskuse Program jednání schválen všemi přítomnými členy ZO.

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 26.1.2017

 • datum vyvěšení:2. 2. 2017

Obec Jívka Jívka 26.1.2017 Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 26.1.2017 na Obecním úřadě v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur,Bradler,Hrubý,Kobr,Novotná,Meuer,Pospíšil, Svoboda,Sedláček,Štych,Frýba Ověřovatelé zápisu: Pospíšil, Novotná Program jednání: 1) Konečná úprava rozpočtu obce za rok 2016 2) Odprodej pozemků 3) Cena projektové dokumentace – cesta do zástavbového území 4) Hřbitov Janovice – postup prací 5) Různé 6) Diskuse Program jednání schválen všemi členy ZO. 1. ZO projednalo konečnou úpravu rozpočtu za rok 2016. Usnesení: ZO bere na vědomí předloženou konečnou úpravu rozpočtu obce Jívka za rok 2016 ve smyslu usnesení ZO ze dne 14.12.2016. Pro: všichni členové ZO 2. ZO projednalo odprodej p.p.č. 546/2 v k.ú.Hodkovice u Trutnova. Usnesení: ZO rozhodlo o odprodeji p.p.č. 546/2 o celkové výměře 18 m2 v kultuře ostatní plocha – k.ú. Hodkovice u Trutnova za cenu 1.490,- Kč Správě železniční dopravní cesty Olomouc. Nabyvatel bude poplatníkem daně z nabytí nemovitosti a uhradí náklady spojené s převodem pozemku. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo žádost o odkoupení p.p.č. 19 v k.ú. Horní Vernéřovice. Usnesení: ZO rozhodlo o uvedení p.p.č. 19 v k.ú. Horní Vernéřovice do veřejné nabídky. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo žádost p.Jedličkové o odkoupení pozemků. Usnesení: ZO rozhodlo o projednání žádosti na příštím jednání ZO. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo dělení p.p.č. 40 v k.ú. Janovice u Trutnova. Usnesení: ZO revokuje své usnesení ze dne 30.11.2016 takto: Pozemková parcela č. 40 v k.ú. Janovice u Trutnova bude rozdělena na dvě stejné části, každá o výměře cca 1800 m2. Pro: všichni členové ZO 3. ZO projednalo cenu projektu komunikace do nového zástavbového území. Usnesení: ZO bylo seznámeno s cenou projektové dokumentace na komunikaci do nového zástavbového území a ukládá starostovi obce zorganizovat poptávkové řízení ve smyslu směrnice o zadávání veřejných zakázek. Pro.: všichni členové ZO 4. Starosta obce seznámil zastupitele se stavem prací na výstavbě oplocení hřbitova v Janovicích. Usnesení: ZO rozhodlo o výstavbě dalších dvou částí oplocení. Pro: všichni členové ZO 5. ZO projednalo žádost Oblastní charity Trutnov. Usnesení: ZO rozhodlo o poskytnutí daru Oblastní charitě Trutnov na zabezpečení poskytování pečovatelské služby občanům obce Jívka na rok 2017 ve výši 5.020,- Kč. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo Směrnici o zadávání veřejných zakázek obce Jívka. Usnesení: ZO schválilo Směrnici o zadávání veřejných zakázek obce Jívka č. 1/2017. Pro: všichni členové ZO Zapsal: Jiří Gangur Ověřovatelé zápisu: Jiří Pospíšil,Kristina Novotná

Termíny jednání Zastupitelstva Obce Jívka v roce 2017

 • datum vyvěšení:20. 1. 2017

Termíny jednání Zastupitelstva Obce Jívka v roce 2017

26.01.2017 od 17,00 hod. 22.02.2017 od 17,00 hod. 29.03.2017 od 17,00 hod. 26.04.2017 od 18,00 hod. 31.05.2017 od 18,00 hod. 28.06.2017 od 18,00 hod. 30.08.2017 od 18,00 hod. 27.09.2017 od 18,00 hod. 25.10.2017 od 18,00 hod. 29.11.2017 od 17,00 hod. 13.12.2017 od 17,00 hod.

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:20. 1. 2017

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA

Čas: čtvrtek 26. ledna 2017 v 17,00 hodin Místo: Obecní úřad Jívka

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 14.12.2016

 • datum vyvěšení:21. 12. 2016

Obec Jívka Jívka 14.12.2016 Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer,Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba Ověřovatelé zápisu: Svoboda, Sedláček Program jednání: 1) Schválení rozpočtu obce na rok 2017 2) Konečná úprava rozpočtu obce za rok 2016 3) Různé 4) Diskuse Program jednání schválen všemi členy ZO 1. ZO projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2017. Usnesení: ZO po předcházejícím zveřejnění schválilo rozpočet obce Jívka na rok 2017 jako vyrovnaný v částkách 10,165.000,- Kč. Rozpočet bude sledován i nadále dle závazných ukazatelů – paragrafů. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu 2015 – 2018. Pro: všichni členové ZO 2. ZO projednalo rozpočtové opatření č. 11/2016. Usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 11/2016. Pro: všichni členové ZO 3. ZO projednalo pověření starosty obce ke schválení konečné úpravy rozpočtu obce za rok 2016. Usnesení: ZO pověřuje starostu obce schválením konečné úpravy rozpočtu obce k 31.12.2016. Konečná úprava rozpočtu bude předložena zastupitelstvu obce na nejbližším jednání ZO. Pro: všichni členové ZO 4. ZO projednalo žádost spolku Chalupění Batňovice o příspěvek na dokončení expozice. Usnesení: ZO rozhodlo o finančním daru pro spolek Chalupění Batňovice ve výši 4.000,- Kč v roce 2017. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo žádost Správy železniční dopravní cesty o odprodej pozemku. Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce p.p.č. 546/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Hodkovice u Trutnova. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo návrh Smlouvy o poskytování regionálních služeb Městskou knihovnou Trutnov a návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih. Usnesení: ZO schválilo Smlouvu o poskytování regionálních služeb Městskou knihovnou Trutnov a smlouvu o poskytnutí finančního daru na nákup knih do výměnných souborů ve výši 3.000,- Kč v roce 2017. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo výši odměny za vedení Obecní knihovny. Usnesení: ZO rozhodlo o výši odměny za vedení Obecní knihovny v částce 1.000,- Kč měsíčně. Pro: všichni členové ZO projednalo provedení prací na zvoničce ve Studnicích. Usnesení: ZO rozhodlo o úhradě zbývající částky za opravu a údržbu zvoničky ve Studnicích ve výši 20.000,- Kč. ZO projednalo přijetí daru. Usnesení: ZO souhlasí s přijetím daru od společnosti TECHKO, s.r.o. ve výši 20.000,- Kč pro potřeby jednotky SDH na opravu hasičské stříkačky. Pro: všichni členové ZO Zapsal: Jiří Gangur Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Svoboda Kamil Sedláček

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:6. 12. 2016

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA Čas: středa 14. prosince 2016 v 17,00 hodin Místo: Obecní úřad Jívka PROGRAM JEDNÁNÍ : 1) Schválení rozpočtu obce na rok 2017 2) Konečná úprava rozpočtu obce za rok 2016 3) Různé 4) Diskuse Vyvěšeno dne: 6.12.2016

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:20. 2. 2017

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA

Čas: středa 1.3. 2017 v 17,00 hodin Místo: Obecní úřad Jívka

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:23. 3. 2017

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA

Čas: středa 29.3. 2017 v 17,00 hodin

Hasičská zbrojnice

 • datum vyvěšení:6. 4. 2017

 

Obec Jívka získala finanční prostředky na  stavební úpravu hasičské zbrojnice na stavební parcele č. 392 v k.ú. Horní Vernéřovice. Projekt je financován Ministerstvem pro místní rozvoj z integrovaného regionálního operačního programu.

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:22. 5. 2017

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka Čas: středa 31. května 2017 v 18,00 hodin Místo: Obecní úřad Jívka

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka 28.6.2017

 • datum vyvěšení:21. 6. 2017

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA Čas: středa 28. června 2017 v 18,00 hodin Místo: Obecní úřad Jívka PROGRAM JEDNÁNÍ : 1) Úprava rozpočtu č. 7/2017 2) Žádosti občanů 3) Ceny pozemků 4) Různé 5) Diskuse Vyvěšeno dne: 19.6.2017

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 31.5.2017

 • datum vyvěšení:6. 6. 2017

Obec Jívka Jívka 31.5.2017 Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 31.5.2017 na Obecním úřadě v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer, Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba Ověřovatelé zápisu: Hrubý, Kobr Program jednání: 1) Úprava rozpočtu č. 6/2017 2) Projednání závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2017 3) Projednání žádostí 4) Různé 5) Diskuse Program jednání schválen všemi členy ZO