Vítejte na stránkách obce Obec Jívka.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Od záměru po schválení obecního znaku

Záměrem pořízení znaku a praporu obce se Zastupitelstvo obce na návrh starosty zabývalo již v roce 1999. Vzhledem ke skutečnosti,že obec v minulosti žádné vlastní symboly neměla,přistoupilo se k tvorbě zcela nových symbolů,které by vyjadřovaly jak historii,tak současné legislativní uspořádání a případně také geografické položení.

Cílem bylo vytvořit naprosto originální,výrazný a pokud možno jednoduchý a zapamatovatelný znak. Po několika jednáních v Zastupitelstvu obce byly ze šesti předběžných variant znaku a čtyř návrhů praporu vybrány dne 11.5.2000 varianty,které se předložily Poslanecké sněmovně – podvýboru pro heraldiku, ke schválení. Dne 14.srpna 2001 předal předseda Poslanecké sněmovny ing.Václav Klaus starostovi obce Jiřímu Gangurovi rozhodnutí o udělení práv k užívání znaku a praporu obce.

Znak

V modrém štítě zlatý třmen, přes něj obrácená stříbrná vidlice posázená 6 modrými květy lnu se zlatými středy.

Odůvodnění:

Modrý štít se zlatým třmenem – erb pánů z Rýzmburka, symbolizuje nanejvýš pravděpodobné zakladatele vsí, tvořících dnešní obec.

Obrácená vidlice symbolizuje křižovatku cest, na kterých je položeno šest vsí tvořících obec, tyto jsou vyjádřeny šesti květy lnu, které zároveň symbolizují tradici zpracování této rostliny v obci.

Prapor

Na modrém praporové listu je bílý pruh o šířce jedné třetiny praporového listu. Na pruhu je vedle sebe pravidelně položeno šest modrých květů lnu se žlutými středy. Květy mají velikost jedné pětiny šířky praporového listu.

Odůvodnění:

Prapor je odvozen od znaku obce a fakticky vyjadřuje totéž co znak, tedy spojení šesti vsí v dnešní obec.
Vodorovný pruh zároveň symbolizuje potok Dřevíč, který převážnou částí obce protéká.

Autorem návrhů znaku a praporu je Miroslav Hirsch ze Dvora Králové nad Labem.

publikováno: 25. 1. 2021 20:55, OI Developer

Novinky z obce

Sběr velkoobjemového odpadu 3. červen 2023
Obec

publikováno: 9. 5. 2023

Sběr velkoobjemového odpadu 3. červen 2023

 • začíná v sobotu 3. 6. 09:00 - končí v
 • Jívka OÚ, Janovice
Sběr velkoobjemového odpadu 10. a 11. června 2023
Obec

publikováno: 28. 4. 2023

Sběr velkoobjemového odpadu 10. a 11. června 2023

 • začíná v sobotu 10. 6. 08:00 končí v neděli 11. 6. 15:00
 • Jívka II
Provozní doba pošty Jívka
Obec

publikováno: 24. 4. 2023

Provozní doba pošty Jívka

 • Pavel Matějka
 • 152
Obec

publikováno: 22. 4. 2023

Vítání občánků

 • Pavel Matějka
Letní kino
Obec Volný čas

publikováno: 20. 4. 2023

Letní kino

 • začíná v pátek 1. 9. 20:00 - končí v
 • hřiště u požární zbrojnice Jívka
Letní kino
Obec Volný čas

publikováno: 20. 4. 2023

Letní kino

 • začíná v pátek 4. 8. 20:30 - končí v
 • hřiště u požární zbrojnice Jívka