Od záměru po schválení obecního znaku

Záměrem pořízení znaku a praporu obce se Zastupitelstvo obce na návrh starosty zabývalo již v roce 1999. Vzhledem ke skutečnosti,že obec v minulosti žádné vlastní symboly neměla,přistoupilo se k tvorbě zcela nových symbolů,které by vyjadřovaly jak historii,tak současné legislativní uspořádání a případně také geografické položení.

Cílem bylo vytvořit naprosto originální,výrazný a pokud možno jednoduchý a zapamatovatelný znak. Po několika jednáních v Zastupitelstvu obce byly ze šesti předběžných variant znaku a čtyř návrhů praporu vybrány dne 11.5.2000 varianty,které se předložily Poslanecké sněmovně – podvýboru pro heraldiku, ke schválení. Dne 14.srpna 2001 předal předseda Poslanecké sněmovny ing.Václav Klaus starostovi obce Jiřímu Gangurovi rozhodnutí o udělení práv k užívání znaku a praporu obce.

Znak

V modrém štítě zlatý třmen, přes něj obrácená stříbrná vidlice posázená 6 modrými květy lnu se zlatými středy.

Odůvodnění:

Modrý štít se zlatým třmenem – erb pánů z Rýzmburka, symbolizuje nanejvýš pravděpodobné zakladatele vsí, tvořících dnešní obec.

Obrácená vidlice symbolizuje křižovatku cest, na kterých je položeno šest vsí tvořících obec, tyto jsou vyjádřeny šesti květy lnu, které zároveň symbolizují tradici zpracování této rostliny v obci.

Prapor

Na modrém praporové listu je bílý pruh o šířce jedné třetiny praporového listu. Na pruhu je vedle sebe pravidelně položeno šest modrých květů lnu se žlutými středy. Květy mají velikost jedné pětiny šířky praporového listu.

Odůvodnění:

Prapor je odvozen od znaku obce a fakticky vyjadřuje totéž co znak, tedy spojení šesti vsí v dnešní obec.
Vodorovný pruh zároveň symbolizuje potok Dřevíč, který převážnou částí obce protéká.

Autorem návrhů znaku a praporu je Miroslav Hirsch ze Dvora Králové nad Labem.

aktualizováno: 25. 1. 2021 20:55, OI Developer

Novinky z obce

Aktualizace akce Rozsvěcení vánočního stromu
Obec

aktualizace článku: 26. 11. 2021

Aktualizace akce "Rozsvěcení vánočního stromu"

 • Ladislava Gangurová
 • 19
Nebezpečný odpad
Obec

aktualizace článku: 9. 11. 2021

Nebezpečný odpad

 • Ladislava Gangurová
 • 27
Nabídka kominických služeb
Obec

aktualizace článku: 6. 10. 2021

Nabídka kominických služeb

 • Ladislava Gangurová
 • 47
Svoz velkoobjemového odpadu
Obec

aktualizace článku: 17. 9. 2021

Svoz velkoobjemového odpadu

 • Ladislava Gangurová
 • 85
Informace z obce
Obec

aktualizace článku: 8. 9. 2021

Informace z obce

 • Ladislava Gangurová
 • 395
Jívka má nový web
Úřad Obec

aktualizace článku: 16. 8. 2021

Jívka má nový web

 • OI Developer
 • 129