Vítejte na stránkách obce Obec Jívka.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Nalezeno: 144 výsledků

Rozsvícení vánočního stromu 1.12.2023

publikováno 7. 11. 2023

 • začíná v úterý 7. 11. 00:00 končí v sobotu 2. 12. 00:00
 • OÚ Jívka

Rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu, které se uskuteční v PÁTEK 1. PROSINCE 2023 v 17:30 hod.

Vánoční povídání o vzniku koled 6.12.2023

publikováno 7. 11. 2023

 • začíná v úterý 7. 11. 00:00 končí ve čtvrtek 7. 12. 00:00
 • multifunkční sál Jívka

Obecní úřad v Jívce pořádá ve středu 6. prosince 2023 v 17:00 v multifunkčním sále vánoční besedu o historii vánočních koled.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

publikováno 25. 6. 2023

 • začíná ve čtvrtek 29. 6. 09:30 - končí v

Ve čtvrtek 29.6.2023 proběhne dopoledne na obecním úřadě slavnostní rozloučení s předškoláky. 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA, KONANÉHO DNE 24.5.2023

 • datum vyvěšení: 31. 5. 2023
 • datum svěšení: 15. 6. 2023

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 24.5.2023 na Obecním úřadě v Jívce

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA, KONANÉHO DNE 26.4.2023

 • datum vyvěšení: 3. 5. 2023
 • datum svěšení: 18. 5. 2023

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 26.4.2023 na Obecním úřadě v Jívce

 

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 29.3.2023

 • datum vyvěšení: 4. 4. 2023
 • datum svěšení: 31. 12. 2023

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 29.3.2023 na Obecním úřadě v Jívce

Základní informace

publikováno 21. 10. 2022

Obecní úřad Jívka

 • Obecní úřad tvoří starosta obce, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

 • Obecní úřad zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy na území obce.

 • Plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce.

 • Pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

 • Rozhoduje v případech stanovených zákonem.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 22.2.2023 na Obecním úřadě v Jívce

 • datum vyvěšení: 28. 2. 2023
 • datum svěšení: 31. 3. 2023

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 22.2.2023 na Obecním úřadě v Jívce

Úřad pro zastupování státu - nedostatečně identifikovaní vlastníci

 • datum vyvěšení: 27. 2. 2023
 • datum svěšení: 1. 1. 2024

Úřad pro zastupování státu - nedostatečně identifikovaní vlastníci

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 25.1.2023 na Obecním úřadě v Jívce

 • datum vyvěšení: 31. 1. 2023
 • datum svěšení: 28. 2. 2023

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 25.1.2023 na Obecním úřadě v Jívce

Pozvánka na adventní zájezd

publikováno 5. 12. 2022

 • Ladislava Gangurová
 • 308

Pozvánka na adventní zájezd

Advent  v Jilemnic

Obecní úřad v Jívce připravuje adventní zájezd  do Jilemnice na vánoční jarmark

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 14.12.2022 na Obecním úřadě v Jívce

 • datum vyvěšení: 21. 12. 2022
 • datum svěšení: 31. 1. 2023

Finanční úřad - veřejná vyhláška

 • datum vyvěšení: 21. 4. 2022
 • datum svěšení: 22. 6. 2022

Finanční úřad - veřejná vyhláška - daň z nemovitosti

Jívka má nový web

publikováno 16. 8. 2021

 • OI Developer
 • 920

Nová webová stránka obce cílí na Vás, na občany. Co nového Vám přináší, jaké jsou její hlavní výhody? To se dozvíte v tomto článku.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva občanům

 • datum vyvěšení: 6. 9. 2021
 • datum svěšení: 6. 9. 2022

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva občanům

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

publikováno 21. 6. 2021

 • Ladislava Gangurová
 • 534

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  JÍVKA

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka 25.srpna 2021

 • datum vyvěšení: 11. 8. 2021
 • datum svěšení: 11. 9. 2021

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA

Čas: středa 25.srpna 2021 v 18:00 hodin

Místo: Obecní úřad Jívka

Obec

publikováno 28. 1. 2021

Obec Jívka se nachází v Královéhradeckém kraji, v okrese Trutnov.

Skládá se ze šesti katastrálních území :

Prohlášení o přístupnosti

publikováno 27. 1. 2021

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Poskytování informací

publikováno 25. 1. 2021


Příjem žádostí a jejich podání


Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí je možné na podatelně obecního úřadu.


Osobní podání:


na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí:08:00 – 11:3012:15 – 16:00
Úterý:08:00 – 11:3012:15 – 15:00
Středa:08:00 – 11:3012:15 – 16:00

Telefonické podání:                              +420 499 897 140
Poštou na adresu:                                 Obecní úřad Jívka, 542 13 Jívka 42
Elektronicky na e-mail:                        obec.jivka@tiscali.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou:     k4vapph
Elekronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti


Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
– do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání


Způsob odvolání a jeho obsah:

 • osobně na Obecním úřadě,
 • poštou na adresu: OBECNÍ ÚŘAD JÍVKA, 54213 Jívka 42,
 • formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Položka

hodina práce (účtuje se každých zap. 30 min.)

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

ostatní náklady

 

Výroční zprávy

2014
  vyrocni-zprava-2014.pages (276 kB)


Sazba

300,- Kč

4,- Kč

dle skutečně vynaložených nákladů 

Obec

publikováno 28. 1. 2021

Obec Jívka se nachází v Královéhradeckém kraji, v okrese Trutnov.

Skládá se ze šesti katastrálních území :

Úřad

publikováno 12. 5. 2020

Prohlášení o přístupnosti

publikováno 27. 1. 2021

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Základní informace

publikováno 21. 10. 2022

Obecní úřad Jívka

 • Obecní úřad tvoří starosta obce, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

 • Obecní úřad zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy na území obce.

 • Plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce.

 • Pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

 • Rozhoduje v případech stanovených zákonem.

Povinně zveřejňované informace

publikováno 25. 1. 2021

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

publikováno 25. 1. 2021

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Czech Point

publikováno 16. 8. 2020

Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jedná se o kontaktní místo veřejné správy, poskytující občanům zejména ověřené údaje vedené v centrálních registrech, jako jsou rejstřík trestů, obchodní rejstřík nebo registr živnostenského podnikání.

Poskytování informací

publikováno 25. 1. 2021


Příjem žádostí a jejich podání


Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí je možné na podatelně obecního úřadu.


Osobní podání:


na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí:08:00 – 11:3012:15 – 16:00
Úterý:08:00 – 11:3012:15 – 15:00
Středa:08:00 – 11:3012:15 – 16:00

Telefonické podání:                              +420 499 897 140
Poštou na adresu:                                 Obecní úřad Jívka, 542 13 Jívka 42
Elektronicky na e-mail:                        obec.jivka@tiscali.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou:     k4vapph
Elekronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti


Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
– do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání


Způsob odvolání a jeho obsah:

 • osobně na Obecním úřadě,
 • poštou na adresu: OBECNÍ ÚŘAD JÍVKA, 54213 Jívka 42,
 • formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Položka

hodina práce (účtuje se každých zap. 30 min.)

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

ostatní náklady

 

Výroční zprávy

2014
  vyrocni-zprava-2014.pages (276 kB)


Sazba

300,- Kč

4,- Kč

dle skutečně vynaložených nákladů 

TKR

publikováno 25. 1. 2021

Televizní kabelový rozvod

 

Provozovatel:
Obec Jívka

Kontakt:
Obecní úřad:       + 420 499 897 140


Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

publikováno 21. 6. 2021

 • Ladislava Gangurová
 • 534

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  JÍVKA

Jívka má nový web

publikováno 16. 8. 2021

 • OI Developer
 • 920

Nová webová stránka obce cílí na Vás, na občany. Co nového Vám přináší, jaké jsou její hlavní výhody? To se dozvíte v tomto článku.

Pozvánka na adventní zájezd

publikováno 5. 12. 2022

 • Ladislava Gangurová
 • 308

Pozvánka na adventní zájezd

Advent  v Jilemnic

Obecní úřad v Jívce připravuje adventní zájezd  do Jilemnice na vánoční jarmark

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

publikováno 25. 6. 2023

 • začíná ve čtvrtek 29. 6. 09:30 - končí v

Ve čtvrtek 29.6.2023 proběhne dopoledne na obecním úřadě slavnostní rozloučení s předškoláky. 

Rozsvícení vánočního stromu 1.12.2023

publikováno 7. 11. 2023

 • začíná v úterý 7. 11. 00:00 končí v sobotu 2. 12. 00:00
 • OÚ Jívka

Rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu, které se uskuteční v PÁTEK 1. PROSINCE 2023 v 17:30 hod.

Vánoční povídání o vzniku koled 6.12.2023

publikováno 7. 11. 2023

 • začíná v úterý 7. 11. 00:00 končí ve čtvrtek 7. 12. 00:00
 • multifunkční sál Jívka

Obecní úřad v Jívce pořádá ve středu 6. prosince 2023 v 17:00 v multifunkčním sále vánoční besedu o historii vánočních koled.

Krkonošský deník – kotlíkové dotace

 • datum vyvěšení: 25. 10. 2015

Krajský úřad poradí, jak získat peníze na nové kotle

Trutnovsko – Také domácnosti pod Krkonošemi se mohou postupně začít připravovat na novou vlnu kotlíkových dotací.

Zájezd do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové

 • datum vyvěšení: 5. 10. 2015

Obec Jívka pořádá zájezd

do nové Hvězdárny a planetária v Hradci Králové

na program „Hvězdné srážky“,který je vhodný pro celou rodinu

Městský úřad Trutnov – omezení pracovní doby

 • datum vyvěšení: 25. 11. 2015

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV UPOZORŇUJE NA

OMEZENÍ PRACOVNÍ DOBY

1) Omezení provozu na Městském úřadě Trutnov

Rozsvěcení vánočního stromku

 • datum vyvěšení: 22. 11. 2015

Starosta obce  zve občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromu  u obecního úřadu, které se uskuteční

Advent na zámku Slatiňany

 • datum vyvěšení: 22. 11. 2015

Advent na zámku Slatiňany

Obecní úřad v Jívce připravuje zájezd na advent na zámek ve Slatiňanech.

Ocenění Svazku obcí Jestřebí hory

 • datum vyvěšení: 14. 1. 2016

Svazek obcí Jestřebí hory                                              

Pod Městem, 542 36 Úpice, IČO 69155372, tel.: 499 859 057

Termíny jednání Zastupitelstva obce Jívka v roce 2016

 • datum vyvěšení: 12. 1. 2016

Termíny jednání Zastupitelstva obce Jívka v roce 2016

27.01.2016 od 17,00 hod.                             31.08.2016 od 18,00 hod.    

Vánoční provoz Obecního úřadu v Jívce

 • datum vyvěšení: 17. 12. 2015

Oznamuji,že v období vánočních svátků bude Obecní úřad v Jívce otevřen 21.12.2015

a 28.12.2015 od 8.00 do 16.00 hodin.

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení: 10. 12. 2015

Veřejné  zasedání  Zastupitelstva   Obce   Jívka

Čas:         středa 16. prosince 2015 v 17,00 hodin

Informace Katastrálního úřadu

 • datum vyvěšení: 9. 3. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jívka

 • datum vyvěšení: 21. 1. 2016

  středa 27. ledna 2016 v 17,00 hodin

Obecní úřad Jívka

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jívka

 • datum vyvěšení: 22. 4. 2016

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA Čas: středa 27. dubna 2016 v 18,00 hodin Místo: Obecní úřad Jívka PROGRAM JEDNÁNÍ : 1) Úprava rozpočtu č. 3/2016 2) Projednání účetní závěrky obce za r. 2015 a zprávy o hospodaření obce za r. 2015 3) Schválení směrnice k zadávání veřejných zakázek 4) Prodej pozemků 5) Různé 6) Diskuse

Zápis z jednání ZO dne 30.4.2016

 • datum vyvěšení: 14. 4. 2016

Obec Jívka

Jívka 30.3.2016

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne  30.3.2016 na Obecním úřadě v Jívce

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení: 26. 6. 2016

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA Čas: středa 29. června 2016 v 18,00 hodin Místo: Obecní úřad Jívka

Závěrečný účet Obce Jívka za rok 2015

 • datum vyvěšení: 17. 12. 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JÍVKA ZA ROK 2015 /zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ve znění platných předpisů/

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení: 19. 10. 2016

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA

Čas: středa 26. října 2016 v 18,00 hodin Místo: Obecní úřad Jívka

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení: 12. 10. 2016

Obec Jívka Jívka 27.9.2016 Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.9.2016 na Obecním úřadu v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer,Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba Ověřovatelé zápisu: Meuer, Svoboda Program jednání: 1) Úprava rozpočtu č. 7/2016 2) Žádost o odprodej pozemků 3) Schválení smlouvy o dotaci 4) Různé 5) Diskuse 6) Program jednání byl schválen všemi členy ZO 1.ZO projednalo návrh rozpočtového opatření č. 7/2016. Usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/2016. Pro: všichni členové ZO 2.ZO projednalo žádosti o odprodeje pozemků. Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce p.p.č. 1142/1, č. 1031/2 a části p.p.č. 1138 v k.ú. Janovice u Trutnova. Pro: 10 členů ZO Zdržel se: Štych 3.ZO projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Královéhradeckého kraje. Usnesení: ZO schválilo smlouvu z Královéhradeckého kraje č. 16RRD12-0004 na zvýšení akceschopnosti JPO III – řidičský průkaz. Pro: všichni členové ZO 4.ZO projednalo cenu prodávaného pozemku. Usnesení: ZO po předcházející veřejné nabídce rozhodlo o odprodeji p.p.č. 1030/1 o výměře 2736 m2 v k.ú. Janovice u Trutnova manželům Martině a Jiřímu Tomešovým za celkovou cenu 27.360,- Kč. Nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti a budou poplatníky daně z nabytí nemovitosti. Pro: všichni členové ZO 5.Starosta obce seznámil zastupitele s přípravou projektu kompostování biologicky rozložitelného odpadu společností Radvan. V případě realizace projektu zastupitelé rozhodli o připojení obce Jívka k tomuto projektu. Starosta obce seznámil zastupitele s problematikou přístupové cesty k nemovitosti evidenční číslo 13. Po provedených jednáních navrhuje ZO požádat Pozemkový úřad o provedení pozemkových úprav. Starosta obce seznámil zastupitele s cenou za instalaci odtokového žlabu na sídlišti – 100.000,- Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu provedením zkoušky odtokových poměrů. Zapsal: Jiří Gangur …………………… Ověřovatelé zápisu: Petr Meuer …………………… Jaroslav Svoboda ……………………

Volby do zastupitelstva kraje

 • datum vyvěšení: 26. 9. 2016

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, oznamuji dobu a místo konání voleb do zastupitelstev krajů ve volebním okrsku č.1 v obci Jívka.

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení: 26. 9. 2016

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA Čas: úterý 27. září 2016 v 18,00 hodin Místo: Obecní úřad Jívka PROGRAM JEDNÁNÍ : 1) Úprava rozpočtu č. 7/2016 2) Žádost o odprodej pozemků 3) Schválení smlouvy o dotaci 6) Různé 7) Diskuse Vyvěšeno dne: 22.9.2016

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení: 25. 8. 2016

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA

Čas: středa 31. srpna 2016 v 18,00 hodin Místo: Obecní úřad Jívka