Vítejte na stránkách obce Obec Jívka.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Nalezeno: 42 výsledků

Velkoobjemový odpad

 • datum vyvěšení:22. 11. 2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 30.10.2019

 • datum vyvěšení:6. 11. 2019

Obec Jívka Jívka 30. 10.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 30.10.2019 na Obecním úřadě v Jívce

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka 30.října 2019

 • datum vyvěšení:23. 10. 2019

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA

Čas: středa 30. října 2019 v 18:00 hodin

Místo: Obecní úřad Jívka

Nebezpečný odpad

 • datum vyvěšení:23. 9. 2019

Svoz velkoobjemového odpadu

 • datum vyvěšení:15. 5. 2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 27.3.2019

 • datum vyvěšení:9. 4. 2019

Obec Jívka Jívka 27.3.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.3.2019 na Obecním úřadě v Jívce

Nebezpečný odpad

 • datum vyvěšení:8. 4. 2019

Sběr velkoobjemového odpadu

 • datum vyvěšení:19. 11. 2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 27.6.2018

 • datum vyvěšení:4. 7. 2018

Obec Jívka Jívka 27.6.2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.6.2018 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 30.5.2018

 • datum vyvěšení:4. 6. 2018

Obec Jívka Jívka 30.5.2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 30.5.2018 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 31.1.2018

 • datum vyvěšení:7. 2. 2018

Obec Jívka Jívka 31.1.2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 31.1.2018 na Obecním úřadu v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kobr, Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba Omluveni: Bradler, Meuer, Novotná

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 25.10.2017

 • datum vyvěšení:1. 11. 2017

Obec Jívka Jívka 25.10.2017

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 25.10.2017 na Obecním úřadu v Jívce

Sběr nebezpečného odpadu

 • datum vyvěšení:2. 10. 2017

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:4. 11. 2016

Obec Jívka Jívka 26.10.2016

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 26.10.2016 na Obecním úřadě v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer,Pospíšil, Svoboda, Štych, Frýba Omluveni: Sedláček Ověřovatelé zápisu: Hrubý, Kobr Program jednání: 1) Úprava rozpočtu č. 8/2016 2) Stanovení ceny pozemku 3) Různé 4) Diskuse Program jednání schválen všemi přítomnými členy ZO.

Sběr nebezpečného odpadu

 • datum vyvěšení:26. 10. 2016

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

v sobotu 12. listopadu 2016 bude proveden v naší obci sběr nebezpečného odpadu přímo do mobilního sběrného prostředku. Harmonogram sběru: Horní Vernéř.-parkoviště u OÚ 10,00 – 11,00 h. Janovice – bytovky 11,15 – 12,00 h. Jívka II – Penzion Jívka 12,20 – 13,00 h. Za nebezpečný odpad se považují: oleje, pneumatiky, olověné akumulátory, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxid, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články suché nebo mokré, zářivky, nádobky od sprejů, elektronický odpad, ledničky, mrazničky.

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:12. 10. 2016

Obec Jívka Jívka 27.9.2016 Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.9.2016 na Obecním úřadu v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer,Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba Ověřovatelé zápisu: Meuer, Svoboda Program jednání: 1) Úprava rozpočtu č. 7/2016 2) Žádost o odprodej pozemků 3) Schválení smlouvy o dotaci 4) Různé 5) Diskuse 6) Program jednání byl schválen všemi členy ZO 1.ZO projednalo návrh rozpočtového opatření č. 7/2016. Usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/2016. Pro: všichni členové ZO 2.ZO projednalo žádosti o odprodeje pozemků. Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce p.p.č. 1142/1, č. 1031/2 a části p.p.č. 1138 v k.ú. Janovice u Trutnova. Pro: 10 členů ZO Zdržel se: Štych 3.ZO projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Královéhradeckého kraje. Usnesení: ZO schválilo smlouvu z Královéhradeckého kraje č. 16RRD12-0004 na zvýšení akceschopnosti JPO III – řidičský průkaz. Pro: všichni členové ZO 4.ZO projednalo cenu prodávaného pozemku. Usnesení: ZO po předcházející veřejné nabídce rozhodlo o odprodeji p.p.č. 1030/1 o výměře 2736 m2 v k.ú. Janovice u Trutnova manželům Martině a Jiřímu Tomešovým za celkovou cenu 27.360,- Kč. Nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti a budou poplatníky daně z nabytí nemovitosti. Pro: všichni členové ZO 5.Starosta obce seznámil zastupitele s přípravou projektu kompostování biologicky rozložitelného odpadu společností Radvan. V případě realizace projektu zastupitelé rozhodli o připojení obce Jívka k tomuto projektu. Starosta obce seznámil zastupitele s problematikou přístupové cesty k nemovitosti evidenční číslo 13. Po provedených jednáních navrhuje ZO požádat Pozemkový úřad o provedení pozemkových úprav. Starosta obce seznámil zastupitele s cenou za instalaci odtokového žlabu na sídlišti – 100.000,- Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu provedením zkoušky odtokových poměrů. Zapsal: Jiří Gangur …………………… Ověřovatelé zápisu: Petr Meuer …………………… Jaroslav Svoboda ……………………

Ocenění Svazku obcí Jestřebí hory

 • datum vyvěšení:14. 1. 2016

Svazek obcí Jestřebí hory                                              

Pod Městem, 542 36 Úpice, IČO 69155372, tel.: 499 859 057

Sběr velkoobjemového odpadu

 • datum vyvěšení:3. 12. 2015

Tuto sobotu a neděli,tj. 5. a 6.12.2015 mají občané z Janovic,Hodkovic a Vernéřovic možnost odložit velkoobjemový odpad do přistavených kontejnerů – v Janovicích u bytovek,v Horních Vernéřovicích u požární zbrojnice,v Jívce II. se sběr velkoobjemového odpadu uskuteční příští víkend, t.j. 12. a 13.12.

Svoz nebezpečného odpadu

 • datum vyvěšení:15. 9. 2015

Svoz nebezpečného odpadu

 • datum vyvěšení:26. 8. 2015

Služby a poplatky

publikováno 25. 1. 2021

Poplatek za televizní kabelový rozvod – TKR

Čtvrtletní platba:               242,- Kč včetně 21% DPH
Složenky za TKR se nezasílají.

Občané si mohou zřídit trvalý příkaz k úhradě – v měsících leden, duben, červenec a říjen, vždy za „odkoukané“ čtvrtletí.

Po domluvě na OÚ Jívka je možné platit 1x ročně:                                     968,- Kč.

Variabilní symbol lze použít z minulých let nebo napsat do zprávy pro příjemce:
TKR 2015 a příjmení odesílatele.

Odpady, voda a kanalizace

publikováno 21. 10. 2022

Svoz odpadůProvozovatel:
Transport Trutnov

 • Svoz komunálního odpadu probíhá vždy ve čtvrtek.

 • Papír a plasty se odkládají do modrých a žlutých kontejnerů umístěných v centru Horních Vernéřovic,Janovic a Jívky.

 • Svoz nebezpečného odpadu je organizován vždy na jaře a na podzim – termín svozu je zveřejňován na vývěsních deskách,hlášen místním rozhlasem a umístěn na těchto stránkách v sekci „Aktuality“.

Dotace

publikováno 16. 8. 2020

Hasičské auto

V letošním roce jsme zažádali o dvě dotace na dopravní automobil pro naše hasiče. Podařilo se nám získat obě dotace, a to od Ministerstva vnitra ČR poskytovanou prostřednictvím Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ve výši 450.000 Kč. K této dotaci se nám nakonec podařilo získat dotaci od Našeho kraje ve výši 249.000 Kč.

Svoz velkoobjemového odpadu

publikováno 17. 9. 2021

 • Ladislava Gangurová
 • 433

Svoz velkoobjemového odpadu

  velkoobjemovy-odpad-plakat(PDF, 172 kB)

Nebezpečný odpad

publikováno 9. 11. 2021

 • Ladislava Gangurová
 • 1226

Sběr velkoobjemového odpadu

publikováno 15. 6. 2022

 • Ladislava Gangurová
 • 208

Sběr velkoobjemového odpadu

  sber-velkoobjemoveho-odpadu-4sber-velkoobjemoveho-odpadu-4(PDF, 55 kB)

Svoz nenbezpečného odpadu

publikováno 21. 9. 2022

 • Ladislava Gangurová
 • 155

Svoz nenbezpečného odpadu

  Nebezpečný odpad - plakátNebezpečný odpad - plakát(PDF, 42 kB)

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 3. 4. 2023

 • Ladislava Gangurová
 • 86

nová událost

publikováno 8. 5. 2021

 • začíná v pondělí 10. 5. 09:00 končí v pátek 14. 5. 16:00

Sběr velkoobjemového odpadu 10. a 11. června 2023

publikováno 28. 4. 2023

 • začíná v sobotu 10. 6. 08:00 končí v neděli 11. 6. 15:00
 • Jívka II

Sběr velkoobjemového odpadu 3. červen 2023

publikováno 9. 5. 2023

 • začíná v sobotu 3. 6. 09:00 - končí v
 • Jívka OÚ, Janovice

Obecně závazná vyhláška č.2/2003

Obecně závazná vyhláška č.2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsob jeho výběru

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Jívka, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Svoz nebezpečného odpadu

 • datum vyvěšení:15. 9. 2015

Svoz nebezpečného odpadu

 • datum vyvěšení:26. 8. 2015

Sběr velkoobjemového odpadu

 • datum vyvěšení:3. 12. 2015

Tuto sobotu a neděli,tj. 5. a 6.12.2015 mají občané z Janovic,Hodkovic a Vernéřovic možnost odložit velkoobjemový odpad do přistavených kontejnerů – v Janovicích u bytovek,v Horních Vernéřovicích u požární zbrojnice,v Jívce II. se sběr velkoobjemového odpadu uskuteční příští víkend, t.j. 12. a 13.12.

Ocenění Svazku obcí Jestřebí hory

 • datum vyvěšení:14. 1. 2016

Svazek obcí Jestřebí hory                                              

Pod Městem, 542 36 Úpice, IČO 69155372, tel.: 499 859 057

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:12. 10. 2016

Obec Jívka Jívka 27.9.2016 Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.9.2016 na Obecním úřadu v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer,Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba Ověřovatelé zápisu: Meuer, Svoboda Program jednání: 1) Úprava rozpočtu č. 7/2016 2) Žádost o odprodej pozemků 3) Schválení smlouvy o dotaci 4) Různé 5) Diskuse 6) Program jednání byl schválen všemi členy ZO 1.ZO projednalo návrh rozpočtového opatření č. 7/2016. Usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/2016. Pro: všichni členové ZO 2.ZO projednalo žádosti o odprodeje pozemků. Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce p.p.č. 1142/1, č. 1031/2 a části p.p.č. 1138 v k.ú. Janovice u Trutnova. Pro: 10 členů ZO Zdržel se: Štych 3.ZO projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Královéhradeckého kraje. Usnesení: ZO schválilo smlouvu z Královéhradeckého kraje č. 16RRD12-0004 na zvýšení akceschopnosti JPO III – řidičský průkaz. Pro: všichni členové ZO 4.ZO projednalo cenu prodávaného pozemku. Usnesení: ZO po předcházející veřejné nabídce rozhodlo o odprodeji p.p.č. 1030/1 o výměře 2736 m2 v k.ú. Janovice u Trutnova manželům Martině a Jiřímu Tomešovým za celkovou cenu 27.360,- Kč. Nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti a budou poplatníky daně z nabytí nemovitosti. Pro: všichni členové ZO 5.Starosta obce seznámil zastupitele s přípravou projektu kompostování biologicky rozložitelného odpadu společností Radvan. V případě realizace projektu zastupitelé rozhodli o připojení obce Jívka k tomuto projektu. Starosta obce seznámil zastupitele s problematikou přístupové cesty k nemovitosti evidenční číslo 13. Po provedených jednáních navrhuje ZO požádat Pozemkový úřad o provedení pozemkových úprav. Starosta obce seznámil zastupitele s cenou za instalaci odtokového žlabu na sídlišti – 100.000,- Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu provedením zkoušky odtokových poměrů. Zapsal: Jiří Gangur …………………… Ověřovatelé zápisu: Petr Meuer …………………… Jaroslav Svoboda ……………………

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:4. 11. 2016

Obec Jívka Jívka 26.10.2016

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 26.10.2016 na Obecním úřadě v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer,Pospíšil, Svoboda, Štych, Frýba Omluveni: Sedláček Ověřovatelé zápisu: Hrubý, Kobr Program jednání: 1) Úprava rozpočtu č. 8/2016 2) Stanovení ceny pozemku 3) Různé 4) Diskuse Program jednání schválen všemi přítomnými členy ZO.

Sběr nebezpečného odpadu

 • datum vyvěšení:26. 10. 2016

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

v sobotu 12. listopadu 2016 bude proveden v naší obci sběr nebezpečného odpadu přímo do mobilního sběrného prostředku. Harmonogram sběru: Horní Vernéř.-parkoviště u OÚ 10,00 – 11,00 h. Janovice – bytovky 11,15 – 12,00 h. Jívka II – Penzion Jívka 12,20 – 13,00 h. Za nebezpečný odpad se považují: oleje, pneumatiky, olověné akumulátory, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxid, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články suché nebo mokré, zářivky, nádobky od sprejů, elektronický odpad, ledničky, mrazničky.

Sběr nebezpečného odpadu

 • datum vyvěšení:2. 10. 2017

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 25.10.2017

 • datum vyvěšení:1. 11. 2017

Obec Jívka Jívka 25.10.2017

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 25.10.2017 na Obecním úřadu v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 31.1.2018

 • datum vyvěšení:7. 2. 2018

Obec Jívka Jívka 31.1.2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 31.1.2018 na Obecním úřadu v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kobr, Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba Omluveni: Bradler, Meuer, Novotná

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 30.5.2018

 • datum vyvěšení:4. 6. 2018

Obec Jívka Jívka 30.5.2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 30.5.2018 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 27.6.2018

 • datum vyvěšení:4. 7. 2018

Obec Jívka Jívka 27.6.2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.6.2018 na Obecním úřadě v Jívce

Sběr velkoobjemového odpadu

 • datum vyvěšení:19. 11. 2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 27.3.2019

 • datum vyvěšení:9. 4. 2019

Obec Jívka Jívka 27.3.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.3.2019 na Obecním úřadě v Jívce

Nebezpečný odpad

 • datum vyvěšení:8. 4. 2019

Svoz velkoobjemového odpadu

 • datum vyvěšení:15. 5. 2019

Nebezpečný odpad

 • datum vyvěšení:23. 9. 2019