Vítejte na stránkách obce Obec Jívka.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Nalezeno: 188 výsledků

Obecní knihovna

aktuálně zavřeno

Jívka 65 (v budově mateřské školy)

Ceník za zapojení do obecního systému nakládání s odpadem pro PO a FPO

Ceník pro nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

Opatření obecné povahy č. 8/2023

 • datum vyvěšení: 3. 1. 2024
 • datum svěšení: 19. 1. 2024

Rozsvícení vánočního stromu 1.12.2023

publikováno 7. 11. 2023

 • začíná v úterý 7. 11. 00:00 končí v sobotu 2. 12. 00:00
 • OÚ Jívka

Rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu, které se uskuteční v PÁTEK 1. PROSINCE 2023 v 17:30 hod.

Vánoční povídání o vzniku koled 6.12.2023

publikováno 7. 11. 2023

 • začíná v úterý 7. 11. 00:00 končí ve čtvrtek 7. 12. 00:00
 • multifunkční sál Jívka

Obecní úřad v Jívce pořádá ve středu 6. prosince 2023 v 17:00 v multifunkčním sále vánoční besedu o historii vánočních koled.

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 • datum vyvěšení: 21. 12. 2023
 • datum svěšení: 6. 1. 2024

Návrh opatření obecné povahy - výjimka ze základních podmínek ochrany vlka obecného

 • datum vyvěšení: 19. 12. 2023
 • datum svěšení: 4. 1. 2024

Výjimka ze základních podmínek ochrany vlka obecného

 • datum vyvěšení: 19. 12. 2023
 • datum svěšení: 4. 1. 2024

Veřejná vyhláška - vlk obecný

 • datum vyvěšení: 12. 10. 2023
 • datum svěšení: 28. 10. 2023

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - vlk obecný

 • datum vyvěšení: 27. 9. 2023
 • datum svěšení: 31. 12. 2023

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 • datum vyvěšení: 19. 9. 2023
 • datum svěšení: 5. 10. 2023

OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 • datum vyvěšení: 19. 9. 2023
 • datum svěšení: 5. 10. 2023

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

publikováno 25. 6. 2023

 • začíná ve čtvrtek 29. 6. 09:30 - končí v

Ve čtvrtek 29.6.2023 proběhne dopoledne na obecním úřadě slavnostní rozloučení s předškoláky. 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA, KONANÉHO DNE 24.5.2023

 • datum vyvěšení: 31. 5. 2023
 • datum svěšení: 15. 6. 2023

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 24.5.2023 na Obecním úřadě v Jívce

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA, KONANÉHO DNE 26.4.2023

 • datum vyvěšení: 3. 5. 2023
 • datum svěšení: 18. 5. 2023

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 26.4.2023 na Obecním úřadě v Jívce

 

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 29.3.2023

 • datum vyvěšení: 4. 4. 2023
 • datum svěšení: 31. 12. 2023

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 29.3.2023 na Obecním úřadě v Jívce

Obec

publikováno 28. 1. 2021

Obec Jívka se nachází v Královéhradeckém kraji, v okrese Trutnov.

Skládá se ze šesti katastrálních území :

Historie obce

publikováno 25. 1. 2021

Z historie obce

Obec Jívka se nachází cca 20 km východně od okresního města Trutnov a 10 km severozápadně od Hronova. Údolím, ve kterém se ves nachází, protéká potok Dřevíc a ves sama je ohraničena Adršpašsko-Teplickými skalami na straně jedné a Závorou a Jestřebími horami (s nejvyšším vrcholem Žaltman 739 m n.m., s rozhlednou) na straně druhé.

Kontakty

publikováno 21. 10. 2022

Adresa

Jívka 42
542 13

 Královéhradecký kraj, okres Trutnov

Úřední hodiny

Pondělí  8:00 - 11:30  a  12:15 - 16:00

Obecní vyhlášky

publikováno 14. 12. 2019

obsah stránky

Prohlášení o přístupnosti

publikováno 27. 1. 2021

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Základní informace

publikováno 21. 10. 2022

Obecní úřad Jívka

 • Obecní úřad tvoří starosta obce, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

 • Obecní úřad zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy na území obce.

 • Plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce.

 • Pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

 • Rozhoduje v případech stanovených zákonem.

Povinně zveřejňované informace

publikováno 25. 1. 2021

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

publikováno 25. 1. 2021

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Služby a poplatky

publikováno 25. 1. 2021

Poplatek za televizní kabelový rozvod – TKR

Čtvrtletní platba:               242,- Kč včetně 21% DPH
Složenky za TKR se nezasílají.

Občané si mohou zřídit trvalý příkaz k úhradě – v měsících leden, duben, červenec a říjen, vždy za „odkoukané“ čtvrtletí.

Po domluvě na OÚ Jívka je možné platit 1x ročně:                                     968,- Kč.

Variabilní symbol lze použít z minulých let nebo napsat do zprávy pro příjemce:
TKR 2015 a příjmení odesílatele.

Czech Point

publikováno 16. 8. 2020

Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jedná se o kontaktní místo veřejné správy, poskytující občanům zejména ověřené údaje vedené v centrálních registrech, jako jsou rejstřík trestů, obchodní rejstřík nebo registr živnostenského podnikání.

Odpady, voda a kanalizace

publikováno 21. 10. 2022

Svoz odpadůProvozovatel:
Transport Trutnov

 • Svoz komunálního odpadu probíhá vždy ve čtvrtek.

 • Papír a plasty se odkládají do modrých a žlutých kontejnerů umístěných v centru Horních Vernéřovic,Janovic a Jívky.

 • Svoz nebezpečného odpadu je organizován vždy na jaře a na podzim – termín svozu je zveřejňován na vývěsních deskách,hlášen místním rozhlasem a umístěn na těchto stránkách v sekci „Aktuality“.

Poskytování informací

publikováno 25. 1. 2021


Příjem žádostí a jejich podání


Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí je možné na podatelně obecního úřadu.


Osobní podání:


na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí:08:00 – 11:3012:15 – 16:00
Úterý:08:00 – 11:3012:15 – 15:00
Středa:08:00 – 11:3012:15 – 16:00

Telefonické podání:                              +420 499 897 140
Poštou na adresu:                                 Obecní úřad Jívka, 542 13 Jívka 42
Elektronicky na e-mail:                        obec.jivka@tiscali.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou:     k4vapph
Elekronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti


Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
– do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání


Způsob odvolání a jeho obsah:

 • osobně na Obecním úřadě,
 • poštou na adresu: OBECNÍ ÚŘAD JÍVKA, 54213 Jívka 42,
 • formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Položka

hodina práce (účtuje se každých zap. 30 min.)

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

ostatní náklady

 

Výroční zprávy

2014
  vyrocni-zprava-2014.pages (276 kB)


Sazba

300,- Kč

4,- Kč

dle skutečně vynaložených nákladů 

Obecní symboly

publikováno 25. 1. 2021

Od záměru po schválení obecního znaku

Záměrem pořízení znaku a praporu obce se Zastupitelstvo obce na návrh starosty zabývalo již v roce 1999. Vzhledem ke skutečnosti,že obec v minulosti žádné vlastní symboly neměla,přistoupilo se k tvorbě zcela nových symbolů,které by vyjadřovaly jak historii,tak současné legislativní uspořádání a případně také geografické položení.

Obecní knihovna

publikováno 31. 1. 2021

Adresa
Jívka 65 (budova mateřské školy)

Provoz
vždy v úterý od 15:00 - 16:00

Knihovnice
Ladislava Gangurová

TKR

publikováno 25. 1. 2021

Televizní kabelový rozvod

 

Provozovatel:
Obec Jívka

Kontakt:
Obecní úřad:       + 420 499 897 140


Dětský den v Jívce

publikováno 27. 5. 2021

 • Ladislava Gangurová
 • 459

Dětský den v Jívce

Obec Jívka a SDH Jívkazvou srdečně všechny děti i rodiče na 17. ročníkDětského dne v Jívce

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

publikováno 21. 6. 2021

 • Ladislava Gangurová
 • 534

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  JÍVKA

Jívka má nový web

publikováno 16. 8. 2021

 • OI Developer
 • 920

Nová webová stránka obce cílí na Vás, na občany. Co nového Vám přináší, jaké jsou její hlavní výhody? To se dozvíte v tomto článku.

Pozvánka na adventní zájezd

publikováno 5. 12. 2022

 • Ladislava Gangurová
 • 308

Pozvánka na adventní zájezd

Advent  v Jilemnic

Obecní úřad v Jívce připravuje adventní zájezd  do Jilemnice na vánoční jarmark

Obecní knihovna

aktuálně zavřeno

Jívka 65 (v budově mateřské školy)

Vinobraní

publikováno 13. 5. 2020

 • začíná v sobotu 12. 9. 10:00 - končí v
 • Restaurace

Naše Obec Vás srdečně zve na vinobraní. Uskuteční se v restauračním zařízení. Pokud máte vlastní vzorky, můžete se na místě přihlásit do soutěže. Pokud se přihlásíte můžete se zúčastnit také hodnocení vzorků a z toho vyjde vítěz letošního vinobraní. Občerstvení zajištěno.

Slivoviciáda

publikováno 13. 5. 2020

 • začíná v sobotu 19. 9. 10:00 - končí v
 • Restaurace

Naše Obec Vás srdečně zve na slivoviciádu. Uskuteční se v restauračním zařízení. Pokud máte vlastní vzorky, můžete se na místě přihlásit do soutěže. Pokud se přihlásíte můžete se zúčastnit také hodnocení vzorků a z toho vyjde vítěz letošního slivoviciády. Občerstvení zajištěno.

Zahrádkářská výstava

publikováno 13. 5. 2020

 • začíná v sobotu 10. 10. 09:00 - končí v
 • Restaurace

Naše Obec Vás srdečně zve na zahrádkářskou výstavu. Uskuteční se v restauračním zařízení. Pokud máte vlastní vzorky, můžete se na místě přihlásit do soutěže. Pokud se přihlásíte můžete se zúčastnit také hodnocení vzorků a z toho vyjde vítěz letošní zahrádkářské výstavy. Občerstvení zajištěno.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

publikováno 25. 6. 2023

 • začíná ve čtvrtek 29. 6. 09:30 - končí v

Ve čtvrtek 29.6.2023 proběhne dopoledne na obecním úřadě slavnostní rozloučení s předškoláky. 

Rozsvícení vánočního stromu 1.12.2023

publikováno 7. 11. 2023

 • začíná v úterý 7. 11. 00:00 končí v sobotu 2. 12. 00:00
 • OÚ Jívka

Rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu, které se uskuteční v PÁTEK 1. PROSINCE 2023 v 17:30 hod.

Vánoční povídání o vzniku koled 6.12.2023

publikováno 7. 11. 2023

 • začíná v úterý 7. 11. 00:00 končí ve čtvrtek 7. 12. 00:00
 • multifunkční sál Jívka

Obecní úřad v Jívce pořádá ve středu 6. prosince 2023 v 17:00 v multifunkčním sále vánoční besedu o historii vánočních koled.

Ceník za zapojení do obecního systému nakládání s odpadem pro PO a FPO

Ceník pro nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

Zápis z jednání obecního zastupitelstva – 26.8.2015

 • datum vyvěšení: 1. 9. 2015

Zápis z jednání obecního zastupitelstva – 4.11.2015

 • datum vyvěšení: 6. 11. 2015

Zápis z jednání obecního zastupitelstva – 30.9.2015 – 2.část

 • datum vyvěšení: 13. 10. 2015

Zápis z jednání obecního zastupitelstva – 30.9.2015 – 1.část

 • datum vyvěšení: 13. 10. 2015

Zájezd do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové

 • datum vyvěšení: 5. 10. 2015

Obec Jívka pořádá zájezd

do nové Hvězdárny a planetária v Hradci Králové

na program „Hvězdné srážky“,který je vhodný pro celou rodinu

Rozsvěcení vánočního stromku

 • datum vyvěšení: 22. 11. 2015

Starosta obce  zve občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromu  u obecního úřadu, které se uskuteční

Advent na zámku Slatiňany

 • datum vyvěšení: 22. 11. 2015

Advent na zámku Slatiňany

Obecní úřad v Jívce připravuje zájezd na advent na zámek ve Slatiňanech.

Ocenění Svazku obcí Jestřebí hory

 • datum vyvěšení: 14. 1. 2016

Svazek obcí Jestřebí hory                                              

Pod Městem, 542 36 Úpice, IČO 69155372, tel.: 499 859 057

Termíny jednání Zastupitelstva obce Jívka v roce 2016

 • datum vyvěšení: 12. 1. 2016

Termíny jednání Zastupitelstva obce Jívka v roce 2016

27.01.2016 od 17,00 hod.                             31.08.2016 od 18,00 hod.    

Vánoční provoz Obecního úřadu v Jívce

 • datum vyvěšení: 17. 12. 2015

Oznamuji,že v období vánočních svátků bude Obecní úřad v Jívce otevřen 21.12.2015

a 28.12.2015 od 8.00 do 16.00 hodin.

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení: 10. 12. 2015

Veřejné  zasedání  Zastupitelstva   Obce   Jívka

Čas:         středa 16. prosince 2015 v 17,00 hodin

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jívka

 • datum vyvěšení: 21. 1. 2016

  středa 27. ledna 2016 v 17,00 hodin

Obecní úřad Jívka

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jívka

 • datum vyvěšení: 22. 4. 2016

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA Čas: středa 27. dubna 2016 v 18,00 hodin Místo: Obecní úřad Jívka PROGRAM JEDNÁNÍ : 1) Úprava rozpočtu č. 3/2016 2) Projednání účetní závěrky obce za r. 2015 a zprávy o hospodaření obce za r. 2015 3) Schválení směrnice k zadávání veřejných zakázek 4) Prodej pozemků 5) Různé 6) Diskuse

Zápis z jednání ZO dne 30.4.2016

 • datum vyvěšení: 14. 4. 2016

Obec Jívka

Jívka 30.3.2016

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne  30.3.2016 na Obecním úřadě v Jívce

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení: 26. 6. 2016

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA Čas: středa 29. června 2016 v 18,00 hodin Místo: Obecní úřad Jívka