Nalezeno: 168 výsledků

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 22.4.2020

 • datum vyvěšení:05.05.2020

Obec Jívka Jívka 22.04.2020

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 22.04.2020 v Multifunkčním sále v Jívce

Uzavření mateřské školy – aktualizace informací k 30.4.2020

 • datum vyvěšení:29.04.2020

Zpráva z mateřské školy – aktualizace informací

Vzhledem k současné situaci,opatřením a doporučení MŠMT bude Mateřská škola,Jívka a školní jídelna

Uzavření mateřské školy – aktualizace informací

 • datum vyvěšení:10.04.2020

Zpráva z mateřské školy – aktualizace informací

Nouzová opatření přijatá v souvislosti s šířením koronaviru budou prodloužena do 30. dubna 2020

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

 • datum vyvěšení:03.04.2020

Uzavření mateřské školy – aktualizace informací

 • datum vyvěšení:31.03.2020

Zpráva z mateřské školy – aktualizace informací

Veškerá opatření přijatá v souvislosti s šířením koronaviru budou prodloužena do 11. dubna 2020 Proto bude Mateřská škola,Jívka a školní jídelna uzavřena do 11.dubna

Zdobení vánočního stromu

Pro obec Zdobín sháníme firmu na ozdobení vánočního stromu

Nabídka roušek

 • datum vyvěšení:24.03.2020

Nabídka roušek

Vážení občané, v minulých dnech jsme mezi Vás rozdali cca 200 ks bavlněných roušek. Mnoho jste si jich vyrobili také sami, za což Vám děkuji.

Uzavření Mateřské školy,Jívka

 • datum vyvěšení:23.03.2020

Zpráva z mateřské školy – aktualizace informací

Veškerá opatření přijatá v souvislosti s šířením koronaviru budou prodloužena do 1. dubna 2020

Sdělení starosty – mimořádná opatření

 • datum vyvěšení:18.03.2020

Vážení občané, jak již víte ze sdělovacích prostředků: od pondělí 16. března 0:00 hod. do úterý 24. března 06:00 platí omezení volného pohybu osob: – s výjimkou cesty do zaměstnání k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení – s výjimkou cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí – s výjimkou účasti na pohřbu – s výjimkou veřejné hromadné dopravy, služby pro obyvatele včetně zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči Sankce vláda neoznámila, podle ministra vnitra Jana Hamáčka jde o osobní odpovědnost každého za zdraví a životy svých blízkých. Premiér Andrej Babiš připomněl, že šíření koronaviru je trestný čin a za porušení individuální karantény hrozí pokuta tři miliony.

Provoz obecního úřadu + zrušení svozu nebezpečného odpadu

 • datum vyvěšení:16.03.2020

OZNÁMENÍ – Provoz obecního úřadu + Nebezpečný odpad

Oznamuji občanům, že z důvodu opatření, týkajících se zamezení šíření koronaviru, je omezen provoz obecního úřadu.

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 26.2.2020

 • datum vyvěšení:27.02.2020

Obec Jívka Jívka 26.02.2020

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 26.02.2020 na Obecním úřadě v Jívce

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka 26.února 2020

 • datum vyvěšení:19.02.2020

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA

Čas: středa 26. února 2020 v 17:00 hodin

Místo: Obecní úřad Jívka

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 29.1.2020

 • datum vyvěšení:05.02.2020

Obec Jívka Jívka 29.01.2020

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 29.01.2020 na Obecním úřadě v Jívce

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka 29.ledna 2020

 • datum vyvěšení:21.01.2020

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA

Čas: středa 29. ledna 2020 v 17:00 hodin

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 18.12.2019

 • datum vyvěšení:06.01.2020

Obec Jívka

Jívka 18.12.2019

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 18.12.2019  na Obecním úřadě v Jívce

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka 18.prosince 2019

 • datum vyvěšení:10.12.2019

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA

Čas: středa 18. prosince 2019 v 17:00 hodin Místo: Obecní úřad Jívka

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 27.11.2019

 • datum vyvěšení:02.12.2019

Obec Jívka Jívka 27.11.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.11.2019 na Obecním úřadě v Jívce

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka 27.listopadu 2019

 • datum vyvěšení:18.11.2019

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA

Čas: středa 27. listopadu 2019 v 17:00 hodin

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 30.10.2019

 • datum vyvěšení:06.11.2019

Obec Jívka Jívka 30. 10.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 30.10.2019 na Obecním úřadě v Jívce

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka 30.října 2019

 • datum vyvěšení:23.10.2019

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA

Čas: středa 30. října 2019 v 18:00 hodin

Místo: Obecní úřad Jívka

Obec

28. 1. 2021

Obec Jívka se nachází v Královéhradeckém kraji, v okrese Trutnov.

Skládá se ze šesti katastrálních území :

Historie obce

25. 1. 2021

Z historie obce

Obec Jívka se nachází cca 20 km východně od okresního města Trutnov a 10 km severozápadně od Hronova. Údolím, ve kterém se ves nachází, protéká potok Dřevíc a ves sama je ohraničena Adršpašsko-Teplickými skalami na straně jedné a Závorou a Jestřebími horami (s nejvyšším vrcholem Žaltman 739 m n.m., s rozhlednou) na straně druhé.

Kontakty

31. 1. 2021

Adresa

Jívka 42
542 13

 Královéhradecký kraj, okres Trutnov

Úřední hodiny

Pondělí

Úterý

Středa

8:00 - 11:30  a  12:15 - 16:00

Obecní vyhlášky

14. 12. 2019

obsah stránky

Prohlášení o přístupnosti

27. 1. 2021

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Základní informace

25. 1. 2021

Obecní úřad Jívka

 • Obecní úřad tvoří starosta obce, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

 • Obecní úřad zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy na území obce.

 • Plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce.

 • Pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

 • Rozhoduje v případech stanovených zákonem.

Povinně zveřejňované informace

25. 1. 2021

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

25. 1. 2021

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Služby a poplatky

25. 1. 2021

Poplatek za televizní kabelový rozvod – TKR

Čtvrtletní platba:               242,- Kč včetně 21% DPH
Složenky za TKR se nezasílají.

Občané si mohou zřídit trvalý příkaz k úhradě – v měsících leden, duben, červenec a říjen, vždy za „odkoukané“ čtvrtletí.

Po domluvě na OÚ Jívka je možné platit 1x ročně:                                     968,- Kč.

Variabilní symbol lze použít z minulých let nebo napsat do zprávy pro příjemce:
TKR 2015 a příjmení odesílatele.

Czech Point

16. 8. 2020

Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jedná se o kontaktní místo veřejné správy, poskytující občanům zejména ověřené údaje vedené v centrálních registrech, jako jsou rejstřík trestů, obchodní rejstřík nebo registr živnostenského podnikání.

Odpady, voda a kanalizace

25. 1. 2021

Svoz odpadůProvozovatel:
Transport Trutnov

 • Svoz komunálního odpadu probíhá vždy ve čtvrtek.

 • Papír a plasty se odkládají do modrých a žlutých kontejnerů umístěných v centru Horních Vernéřovic,Janovic a Jívky.

 • Svoz nebezpečného odpadu je organizován vždy na jaře a na podzim – termín svozu je zveřejňován na vývěsních deskách,hlášen místním rozhlasem a umístěn na těchto stránkách v sekci „Aktuality“.

Poskytování informací

25. 1. 2021


Příjem žádostí a jejich podání


Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí je možné na podatelně obecního úřadu.


Osobní podání:


na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí:08:00 – 11:3012:15 – 16:00
Úterý:08:00 – 11:3012:15 – 15:00
Středa:08:00 – 11:3012:15 – 16:00

Telefonické podání:                              +420 499 897 140
Poštou na adresu:                                 Obecní úřad Jívka, 542 13 Jívka 42
Elektronicky na e-mail:                        obec.jivka@tiscali.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou:     k4vapph
Elekronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti


Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
– do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání


Způsob odvolání a jeho obsah:

 • osobně na Obecním úřadě,
 • poštou na adresu: OBECNÍ ÚŘAD JÍVKA, 54213 Jívka 42,
 • formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Položka

hodina práce (účtuje se každých zap. 30 min.)

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

ostatní náklady

 

Výroční zprávy

2014
  vyrocni-zprava-2014.pages (276 kB)


Sazba

300,- Kč

4,- Kč

dle skutečně vynaložených nákladů 

Obecní symboly

25. 1. 2021

Od záměru po schválení obecního znaku

Záměrem pořízení znaku a praporu obce se Zastupitelstvo obce na návrh starosty zabývalo již v roce 1999. Vzhledem ke skutečnosti,že obec v minulosti žádné vlastní symboly neměla,přistoupilo se k tvorbě zcela nových symbolů,které by vyjadřovaly jak historii,tak současné legislativní uspořádání a případně také geografické položení.

Obecní knihovna

31. 1. 2021

Adresa
Jívka 65 (budova mateřské školy)

Provoz
vždy v úterý od 15:00 - 16:00

Knihovnice
Ladislava Gangurová

TKR

25. 1. 2021

Televizní kabelový rozvod

 

Provozovatel:
Obec Jívka

Kontakt:
Obecní úřad:       + 420 499 897 140


Dětský den v Jívce

27. 5. 2021

 • Ladislava Gangurová
 • 16

Dětský den v Jívce

Obec Jívka a SDH Jívkazvou srdečně všechny děti i rodiče na 17. ročníkDětského dne v Jívce

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

21. 6. 2021

 • Ladislava Gangurová
 • 29

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  JÍVKA

Jívka má nový web

16. 8. 2021

 • OI Developer
 • 101

Nová webová stránka obce cílí na Vás, na občany. Co nového Vám přináší, jaké jsou její hlavní výhody? To se dozvíte v tomto článku.

Obecní knihovna

aktuálně zavřeno

Jívka 65 (v budově mateřské školy)

Vinobraní

13. 5. 2020

 • začíná v - končí v
 • Restaurace

Naše Obec Vás srdečně zve na vinobraní. Uskuteční se v restauračním zařízení. Pokud máte vlastní vzorky, můžete se na místě přihlásit do soutěže. Pokud se přihlásíte můžete se zúčastnit také hodnocení vzorků a z toho vyjde vítěz letošního vinobraní. Občerstvení zajištěno.

Slivoviciáda

13. 5. 2020

 • začíná v - končí v
 • Restaurace

Naše Obec Vás srdečně zve na slivoviciádu. Uskuteční se v restauračním zařízení. Pokud máte vlastní vzorky, můžete se na místě přihlásit do soutěže. Pokud se přihlásíte můžete se zúčastnit také hodnocení vzorků a z toho vyjde vítěz letošního slivoviciády. Občerstvení zajištěno.

Zahrádkářská výstava

13. 5. 2020

 • začíná v - končí v
 • Restaurace

Naše Obec Vás srdečně zve na zahrádkářskou výstavu. Uskuteční se v restauračním zařízení. Pokud máte vlastní vzorky, můžete se na místě přihlásit do soutěže. Pokud se přihlásíte můžete se zúčastnit také hodnocení vzorků a z toho vyjde vítěz letošní zahrádkářské výstavy. Občerstvení zajištěno.

Obecně závazná vyhláška č.2/2003

Obecně závazná vyhláška č.2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsob jeho výběru

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Jívka, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Vyhláška o místních poplatcích č. 3/2003

Obecně závazná vyhláška obce Jívka o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zápis z jednání obecního zastupitelstva – 26.8.2015

 • datum vyvěšení:01.09.2015

Zápis z jednání obecního zastupitelstva – 4.11.2015

 • datum vyvěšení:06.11.2015

Zápis z jednání obecního zastupitelstva – 30.9.2015 – 2.část

 • datum vyvěšení:13.10.2015

Zápis z jednání obecního zastupitelstva – 30.9.2015 – 1.část

 • datum vyvěšení:13.10.2015

Zájezd do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové

 • datum vyvěšení:05.10.2015

Obec Jívka pořádá zájezd

do nové Hvězdárny a planetária v Hradci Králové

na program „Hvězdné srážky“,který je vhodný pro celou rodinu

Rozsvěcení vánočního stromku

 • datum vyvěšení:22.11.2015

Starosta obce  zve občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromu  u obecního úřadu, které se uskuteční

Advent na zámku Slatiňany

 • datum vyvěšení:22.11.2015

Advent na zámku Slatiňany

Obecní úřad v Jívce připravuje zájezd na advent na zámek ve Slatiňanech.

Ocenění Svazku obcí Jestřebí hory

 • datum vyvěšení:14.01.2016

Svazek obcí Jestřebí hory                                              

Pod Městem, 542 36 Úpice, IČO 69155372, tel.: 499 859 057

Termíny jednání Zastupitelstva obce Jívka v roce 2016

 • datum vyvěšení:12.01.2016

Termíny jednání Zastupitelstva obce Jívka v roce 2016

27.01.2016 od 17,00 hod.                             31.08.2016 od 18,00 hod.    

Vánoční provoz Obecního úřadu v Jívce

 • datum vyvěšení:17.12.2015

Oznamuji,že v období vánočních svátků bude Obecní úřad v Jívce otevřen 21.12.2015

a 28.12.2015 od 8.00 do 16.00 hodin.

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:10.12.2015

Veřejné  zasedání  Zastupitelstva   Obce   Jívka

Čas:         středa 16. prosince 2015 v 17,00 hodin

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jívka

 • datum vyvěšení:21.01.2016

  středa 27. ledna 2016 v 17,00 hodin

Obecní úřad Jívka

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jívka

 • datum vyvěšení:22.04.2016

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA Čas: středa 27. dubna 2016 v 18,00 hodin Místo: Obecní úřad Jívka PROGRAM JEDNÁNÍ : 1) Úprava rozpočtu č. 3/2016 2) Projednání účetní závěrky obce za r. 2015 a zprávy o hospodaření obce za r. 2015 3) Schválení směrnice k zadávání veřejných zakázek 4) Prodej pozemků 5) Různé 6) Diskuse

Zápis z jednání ZO dne 30.4.2016

 • datum vyvěšení:14.04.2016

Obec Jívka

Jívka 30.3.2016

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne  30.3.2016 na Obecním úřadě v Jívce

Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:26.06.2016

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍVKA Čas: středa 29. června 2016 v 18,00 hodin Místo: Obecní úřad Jívka

Závěrečný účet Obce Jívka za rok 2015

 • datum vyvěšení:17.12.2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JÍVKA ZA ROK 2015 /zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ve znění platných předpisů/