Vítejte na stránkách obce Obec Jívka.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Nalezeno: 35 výsledků

Povinně zveřejňované informace

publikováno 25. 1. 2021

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 26.8.2020

 • datum vyvěšení:03.09.2020

Obec Jívka Jívka 26.08.2020

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 26.08.2020 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 24.6.2020

 • datum vyvěšení:01.07.2020

Obec Jívka Jívka

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 24.6.2020 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 27.5.2020

 • datum vyvěšení:02.06.2020

Obec Jívka Jívka 27.05.2020

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka,konaného dne 27.05.2020 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 22.4.2020

 • datum vyvěšení:05.05.2020

Obec Jívka Jívka 22.04.2020

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 22.04.2020 v Multifunkčním sále v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 26.2.2020

 • datum vyvěšení:27.02.2020

Obec Jívka Jívka 26.02.2020

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 26.02.2020 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 29.1.2020

 • datum vyvěšení:05.02.2020

Obec Jívka Jívka 29.01.2020

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 29.01.2020 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 18.12.2019

 • datum vyvěšení:06.01.2020

Obec Jívka

Jívka 18.12.2019

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 18.12.2019  na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 27.11.2019

 • datum vyvěšení:02.12.2019

Obec Jívka Jívka 27.11.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.11.2019 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 30.10.2019

 • datum vyvěšení:06.11.2019

Obec Jívka Jívka 30. 10.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 30.10.2019 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 25.9.2019

 • datum vyvěšení:03.10.2019

Obec Jívka Jívka 25.09.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 25.09.2019 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 28.8.2019

 • datum vyvěšení:04.09.2019

Obec Jívka Jívka 28.8.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 28.8.2019 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 26.6.2019

 • datum vyvěšení:09.07.2019

Obec Jívka Jívka 26.6.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 26.6.2019 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 29.5.2019

 • datum vyvěšení:06.06.2019

Obec Jívka Jívka 29.5.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 29.5.2019 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 24.4.2019

 • datum vyvěšení:02.05.2019

Obec Jívka Jívka 24.4.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 24.4.2019 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 27.3.2019

 • datum vyvěšení:09.04.2019

Obec Jívka Jívka 27.3.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.3.2019 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 27.2.2019

 • datum vyvěšení:05.03.2019

Obec Jívka Jívka 27.2.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.2.2019 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 30.1.2019

 • datum vyvěšení:05.02.2019

Obec Jívka Jívka 30. ledna 2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 30. ledna 2019 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 26.9.2018

 • datum vyvěšení:10.10.2018

Obec Jívka Jívka 26.9.2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 26.9.2018 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 27.6.2018

 • datum vyvěšení:04.07.2018

Obec Jívka Jívka 27.6.2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.6.2018 na Obecním úřadě v Jívce

Povinně zveřejňované informace

publikováno 25. 1. 2021

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z jednání ZO dne 30.4.2016

 • datum vyvěšení:14.04.2016

Obec Jívka

Jívka 30.3.2016

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne  30.3.2016 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:12.10.2016

Obec Jívka Jívka 27.9.2016 Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.9.2016 na Obecním úřadu v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer,Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba Ověřovatelé zápisu: Meuer, Svoboda Program jednání: 1) Úprava rozpočtu č. 7/2016 2) Žádost o odprodej pozemků 3) Schválení smlouvy o dotaci 4) Různé 5) Diskuse 6) Program jednání byl schválen všemi členy ZO 1.ZO projednalo návrh rozpočtového opatření č. 7/2016. Usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/2016. Pro: všichni členové ZO 2.ZO projednalo žádosti o odprodeje pozemků. Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce p.p.č. 1142/1, č. 1031/2 a části p.p.č. 1138 v k.ú. Janovice u Trutnova. Pro: 10 členů ZO Zdržel se: Štych 3.ZO projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Královéhradeckého kraje. Usnesení: ZO schválilo smlouvu z Královéhradeckého kraje č. 16RRD12-0004 na zvýšení akceschopnosti JPO III – řidičský průkaz. Pro: všichni členové ZO 4.ZO projednalo cenu prodávaného pozemku. Usnesení: ZO po předcházející veřejné nabídce rozhodlo o odprodeji p.p.č. 1030/1 o výměře 2736 m2 v k.ú. Janovice u Trutnova manželům Martině a Jiřímu Tomešovým za celkovou cenu 27.360,- Kč. Nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti a budou poplatníky daně z nabytí nemovitosti. Pro: všichni členové ZO 5.Starosta obce seznámil zastupitele s přípravou projektu kompostování biologicky rozložitelného odpadu společností Radvan. V případě realizace projektu zastupitelé rozhodli o připojení obce Jívka k tomuto projektu. Starosta obce seznámil zastupitele s problematikou přístupové cesty k nemovitosti evidenční číslo 13. Po provedených jednáních navrhuje ZO požádat Pozemkový úřad o provedení pozemkových úprav. Starosta obce seznámil zastupitele s cenou za instalaci odtokového žlabu na sídlišti – 100.000,- Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu provedením zkoušky odtokových poměrů. Zapsal: Jiří Gangur …………………… Ověřovatelé zápisu: Petr Meuer …………………… Jaroslav Svoboda ……………………

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:06.12.2016

Obec Jívka Jívka 30.11.2016 Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 30.11.2016 na Obecním úřadě v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer, Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba Ověřovatelé zápisu: Frýba, Bradler Program jednání: 1) Úprava rozpočtu č. 10/2016 2) Návrh rozpočtu na rok 2017 3) Inventarizační komise 4) Žádost o prodej pozemku 5) Různé 6) Diskuse Program jednání schválen všemi členy ZO 1. ZO projednalo návrh rozpočtového opatření č. 10/2016. Usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 10/2016. Pro: všichni členové ZO 2. ZO projednalo návrh rozpočtu obce Jívka na rok 2017. 3. ZO projednalo plán inventur majetku obce k 31.12.2016. Usnesení: ZO schválilo členy inventarizační komise a likvidační komise. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo Směrnici č. 5/2016. Usnesení: ZO schválilo Směrnici č. 5/2016 o zabezpečení zákona o finanční kontrole. Pro: všichni členové ZO 4. ZO projednalo žádost o odkoupení části p.p.č. 40 v k.ú. Janovice u Trutnova za účelem výstavby rodinného domu. Usnesení: ZO souhlasí se záměrem výstavby rodinného domu na p.p.č. 40 v k.ú. Janovice u Trutnova a s uvedením výše uvedené parcely do veřejné nabídky pouze k účelům výstavby RD. Pro: všichni členové ZO ZO na základě předchozí veřejné nabídky p.p.č. 1031/2 v k.ú. Janovice u Trutnova rozhodlo z důvodu podání více žádostí o soutěži o cenu parcely. Do soutěže byla podána pouze jedna nabídka společnosti HŘEBČÍN-R, s.r.o. Usnesení: ZO rozhodlo o prodeji p.p.č. 1031/2 v k.ú. Janovice u Trutnova o celkové výměře 2742 m2 – trvalý travní porost společnosti HŘEBČÍN –R, s.r.o. za celkovou cenu 28.791,- Kč. Pro: 10 členů ZO Proti: Štych ZO projednalo pronájem p.p.č. 70/1 v k.ú. Jívka. Usnesení: ZO po předcházejícím zveřejnění záměru pronájmu rozhodlo o pronájmu p.p.č. 70/1 v k.ú. Jívka panu Janu Venclovi. Pro: všichni členové ZO 5. ZO projednalo záměr výstavby komunikace a inženýrských sítí v zástavbovém území Horní Vernéřovice. Usnesení: ZO rozhodlo o zpracování projektové dokumentace na výstavbu komunikace a potřebných inženýrských sítí v zástavbovém území. Pro: všichni členové ZO ZO bylo seznámeno s výsledkem řízení na dodávku stavby „Oprava místní komunikace Studnická“. Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy na opravu MK Studnická se společností REPARE. Pro: všichni členové ZO Usnesení: ZO souhlasí s přijetím dotace z MMR na opravu MK Studnická ve výši 699.600,- Kč. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo dlouhodobou nepřítomnost pracovníka MH z důvodu nemoci. Usnesení: pro zabezpečení prací na zimní údržbě komunikací ZO souhlasí s vytvořením jednoho pracovního místa pro místní hospodářství. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo žádost p.Mášové o vybudování odstavné plochy pro osobní automobil u domu čp. 222. Usnesení: ZO pověřuje starostu obce jednáním s paní Mášovu. Pro: všichni členové ZO 6. Starosta obce informoval zastupitele o jednání s p. Knapovským a p. Divišem ve věci přístupu k nemovitosti p. Knapovského a stanovisku p. Diviše k pozemkovým úpravám. Zapsal: Jiří Gangur Ověřovatelé zápisu Michal Frýba Jan Bradler

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:04.11.2016

Obec Jívka Jívka 26.10.2016

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 26.10.2016 na Obecním úřadě v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer,Pospíšil, Svoboda, Štych, Frýba Omluveni: Sedláček Ověřovatelé zápisu: Hrubý, Kobr Program jednání: 1) Úprava rozpočtu č. 8/2016 2) Stanovení ceny pozemku 3) Různé 4) Diskuse Program jednání schválen všemi přítomnými členy ZO.

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 26.1.2017

 • datum vyvěšení:02.02.2017

Obec Jívka Jívka 26.1.2017 Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 26.1.2017 na Obecním úřadě v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur,Bradler,Hrubý,Kobr,Novotná,Meuer,Pospíšil, Svoboda,Sedláček,Štych,Frýba Ověřovatelé zápisu: Pospíšil, Novotná Program jednání: 1) Konečná úprava rozpočtu obce za rok 2016 2) Odprodej pozemků 3) Cena projektové dokumentace – cesta do zástavbového území 4) Hřbitov Janovice – postup prací 5) Různé 6) Diskuse Program jednání schválen všemi členy ZO. 1. ZO projednalo konečnou úpravu rozpočtu za rok 2016. Usnesení: ZO bere na vědomí předloženou konečnou úpravu rozpočtu obce Jívka za rok 2016 ve smyslu usnesení ZO ze dne 14.12.2016. Pro: všichni členové ZO 2. ZO projednalo odprodej p.p.č. 546/2 v k.ú.Hodkovice u Trutnova. Usnesení: ZO rozhodlo o odprodeji p.p.č. 546/2 o celkové výměře 18 m2 v kultuře ostatní plocha – k.ú. Hodkovice u Trutnova za cenu 1.490,- Kč Správě železniční dopravní cesty Olomouc. Nabyvatel bude poplatníkem daně z nabytí nemovitosti a uhradí náklady spojené s převodem pozemku. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo žádost o odkoupení p.p.č. 19 v k.ú. Horní Vernéřovice. Usnesení: ZO rozhodlo o uvedení p.p.č. 19 v k.ú. Horní Vernéřovice do veřejné nabídky. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo žádost p.Jedličkové o odkoupení pozemků. Usnesení: ZO rozhodlo o projednání žádosti na příštím jednání ZO. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo dělení p.p.č. 40 v k.ú. Janovice u Trutnova. Usnesení: ZO revokuje své usnesení ze dne 30.11.2016 takto: Pozemková parcela č. 40 v k.ú. Janovice u Trutnova bude rozdělena na dvě stejné části, každá o výměře cca 1800 m2. Pro: všichni členové ZO 3. ZO projednalo cenu projektu komunikace do nového zástavbového území. Usnesení: ZO bylo seznámeno s cenou projektové dokumentace na komunikaci do nového zástavbového území a ukládá starostovi obce zorganizovat poptávkové řízení ve smyslu směrnice o zadávání veřejných zakázek. Pro.: všichni členové ZO 4. Starosta obce seznámil zastupitele se stavem prací na výstavbě oplocení hřbitova v Janovicích. Usnesení: ZO rozhodlo o výstavbě dalších dvou částí oplocení. Pro: všichni členové ZO 5. ZO projednalo žádost Oblastní charity Trutnov. Usnesení: ZO rozhodlo o poskytnutí daru Oblastní charitě Trutnov na zabezpečení poskytování pečovatelské služby občanům obce Jívka na rok 2017 ve výši 5.020,- Kč. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo Směrnici o zadávání veřejných zakázek obce Jívka. Usnesení: ZO schválilo Směrnici o zadávání veřejných zakázek obce Jívka č. 1/2017. Pro: všichni členové ZO Zapsal: Jiří Gangur Ověřovatelé zápisu: Jiří Pospíšil,Kristina Novotná

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 14.12.2016

 • datum vyvěšení:21.12.2016

Obec Jívka Jívka 14.12.2016 Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer,Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba Ověřovatelé zápisu: Svoboda, Sedláček Program jednání: 1) Schválení rozpočtu obce na rok 2017 2) Konečná úprava rozpočtu obce za rok 2016 3) Různé 4) Diskuse Program jednání schválen všemi členy ZO 1. ZO projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2017. Usnesení: ZO po předcházejícím zveřejnění schválilo rozpočet obce Jívka na rok 2017 jako vyrovnaný v částkách 10,165.000,- Kč. Rozpočet bude sledován i nadále dle závazných ukazatelů – paragrafů. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu 2015 – 2018. Pro: všichni členové ZO 2. ZO projednalo rozpočtové opatření č. 11/2016. Usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 11/2016. Pro: všichni členové ZO 3. ZO projednalo pověření starosty obce ke schválení konečné úpravy rozpočtu obce za rok 2016. Usnesení: ZO pověřuje starostu obce schválením konečné úpravy rozpočtu obce k 31.12.2016. Konečná úprava rozpočtu bude předložena zastupitelstvu obce na nejbližším jednání ZO. Pro: všichni členové ZO 4. ZO projednalo žádost spolku Chalupění Batňovice o příspěvek na dokončení expozice. Usnesení: ZO rozhodlo o finančním daru pro spolek Chalupění Batňovice ve výši 4.000,- Kč v roce 2017. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo žádost Správy železniční dopravní cesty o odprodej pozemku. Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce p.p.č. 546/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Hodkovice u Trutnova. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo návrh Smlouvy o poskytování regionálních služeb Městskou knihovnou Trutnov a návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih. Usnesení: ZO schválilo Smlouvu o poskytování regionálních služeb Městskou knihovnou Trutnov a smlouvu o poskytnutí finančního daru na nákup knih do výměnných souborů ve výši 3.000,- Kč v roce 2017. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo výši odměny za vedení Obecní knihovny. Usnesení: ZO rozhodlo o výši odměny za vedení Obecní knihovny v částce 1.000,- Kč měsíčně. Pro: všichni členové ZO projednalo provedení prací na zvoničce ve Studnicích. Usnesení: ZO rozhodlo o úhradě zbývající částky za opravu a údržbu zvoničky ve Studnicích ve výši 20.000,- Kč. ZO projednalo přijetí daru. Usnesení: ZO souhlasí s přijetím daru od společnosti TECHKO, s.r.o. ve výši 20.000,- Kč pro potřeby jednotky SDH na opravu hasičské stříkačky. Pro: všichni členové ZO Zapsal: Jiří Gangur Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Svoboda Kamil Sedláček

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 31.5.2017

 • datum vyvěšení:06.06.2017

Obec Jívka Jívka 31.5.2017 Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 31.5.2017 na Obecním úřadě v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer, Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba Ověřovatelé zápisu: Hrubý, Kobr Program jednání: 1) Úprava rozpočtu č. 6/2017 2) Projednání závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2017 3) Projednání žádostí 4) Různé 5) Diskuse Program jednání schválen všemi členy ZO

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 27.9.2017

 • datum vyvěšení:04.10.2017

Obec Jívka Jívka 27.9.2017

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 27.9.2017 na Obecním úřadu v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 25.10.2017

 • datum vyvěšení:01.11.2017

Obec Jívka Jívka 25.10.2017

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 25.10.2017 na Obecním úřadu v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 14.12.2017

 • datum vyvěšení:21.12.2017

Obec Jívka Jívka 14.12.2017

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka,konaného dne 14.12.2017 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 31.1.2018

 • datum vyvěšení:07.02.2018

Obec Jívka Jívka 31.1.2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 31.1.2018 na Obecním úřadu v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kobr, Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba Omluveni: Bradler, Meuer, Novotná

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 28.2.2018

 • datum vyvěšení:01.03.2018

Obec Jívka Jívka 28.2.2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 28.2.2018 na Obecním úřadu v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 25.4.2018

 • datum vyvěšení:04.05.2018

Obec Jívka Jívka 25.4.2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 25.4.2018 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 28.3.2018

 • datum vyvěšení:05.04.2018

Obec Jívka Jívka 28.3.2018

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 28.3.2018 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 30.5.2018

 • datum vyvěšení:04.06.2018

Obec Jívka Jívka 30.5.2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 30.5.2018 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 27.6.2018

 • datum vyvěšení:04.07.2018

Obec Jívka Jívka 27.6.2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.6.2018 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 26.9.2018

 • datum vyvěšení:10.10.2018

Obec Jívka Jívka 26.9.2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 26.9.2018 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 27.2.2019

 • datum vyvěšení:05.03.2019

Obec Jívka Jívka 27.2.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.2.2019 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 30.1.2019

 • datum vyvěšení:05.02.2019

Obec Jívka Jívka 30. ledna 2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 30. ledna 2019 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 27.3.2019

 • datum vyvěšení:09.04.2019

Obec Jívka Jívka 27.3.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.3.2019 na Obecním úřadě v Jívce