Nalezeno: 55 výsledků

Dětský den v Jívce

27. 5. 2021

 • Ladislava Gangurová
 • 26

Dětský den v Jívce

Obec Jívka a SDH Jívkazvou srdečně všechny děti i rodiče na 17. ročníkDětského dne v Jívce

Obec

28. 1. 2021

Obec Jívka se nachází v Královéhradeckém kraji, v okrese Trutnov.

Skládá se ze šesti katastrálních území :

Prohlášení o přístupnosti

27. 1. 2021

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Historie obce

25. 1. 2021

Z historie obce

Obec Jívka se nachází cca 20 km východně od okresního města Trutnov a 10 km severozápadně od Hronova. Údolím, ve kterém se ves nachází, protéká potok Dřevíc a ves sama je ohraničena Adršpašsko-Teplickými skalami na straně jedné a Závorou a Jestřebími horami (s nejvyšším vrcholem Žaltman 739 m n.m., s rozhlednou) na straně druhé.

Odpady, voda a kanalizace

25. 1. 2021

Svoz odpadůProvozovatel:
Transport Trutnov

 • Svoz komunálního odpadu probíhá vždy ve čtvrtek.

 • Papír a plasty se odkládají do modrých a žlutých kontejnerů umístěných v centru Horních Vernéřovic,Janovic a Jívky.

 • Svoz nebezpečného odpadu je organizován vždy na jaře a na podzim – termín svozu je zveřejňován na vývěsních deskách,hlášen místním rozhlasem a umístěn na těchto stránkách v sekci „Aktuality“.

TKR

25. 1. 2021

Televizní kabelový rozvod

 

Provozovatel:
Obec Jívka

Kontakt:
Obecní úřad:       + 420 499 897 140


GDPR

25. 1. 2021

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Povinně zveřejňované informace

25. 1. 2021

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o zahájení řízení o změně Územního plánu

 • datum vyvěšení:20.01.2021

OZNÁMENÍ

Obec Jívka oznamuje majitelům nemovitostí ve všech katastrech obce Jívka (Horní Vernéřovice, Dolní Vernéřovice, Janovice u Trutnova, Hodkovice u Trutnova, Jívka a Studnice u Jívky), že dle rozhodnutí zastupitelstva obce, zahajuje řízení o změně Územního plánu obce Jívka. Majitelé nemovitostí mohou předkládat prostřednictvím Obecního úřadu Jívka své návrhy na změnu využití svých nemovitostí do 28.2.2021.

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 26.8.2020

 • datum vyvěšení:03.09.2020

Obec Jívka Jívka 26.08.2020

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 26.08.2020 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 24.6.2020

 • datum vyvěšení:01.07.2020

Obec Jívka Jívka

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 24.6.2020 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 27.5.2020

 • datum vyvěšení:02.06.2020

Obec Jívka Jívka 27.05.2020

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka,konaného dne 27.05.2020 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 22.4.2020

 • datum vyvěšení:05.05.2020

Obec Jívka Jívka 22.04.2020

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 22.04.2020 v Multifunkčním sále v Jívce

Uzavření mateřské školy – aktualizace informací k 30.4.2020

 • datum vyvěšení:29.04.2020

Zpráva z mateřské školy – aktualizace informací

Vzhledem k současné situaci,opatřením a doporučení MŠMT bude Mateřská škola,Jívka a školní jídelna

Uzavření mateřské školy – aktualizace informací

 • datum vyvěšení:10.04.2020

Zpráva z mateřské školy – aktualizace informací

Nouzová opatření přijatá v souvislosti s šířením koronaviru budou prodloužena do 30. dubna 2020

Uzavření mateřské školy – aktualizace informací

 • datum vyvěšení:31.03.2020

Zpráva z mateřské školy – aktualizace informací

Veškerá opatření přijatá v souvislosti s šířením koronaviru budou prodloužena do 11. dubna 2020 Proto bude Mateřská škola,Jívka a školní jídelna uzavřena do 11.dubna

Uzavření Mateřské školy,Jívka

 • datum vyvěšení:23.03.2020

Zpráva z mateřské školy – aktualizace informací

Veškerá opatření přijatá v souvislosti s šířením koronaviru budou prodloužena do 1. dubna 2020

Sdělení starosty – mimořádná opatření

 • datum vyvěšení:18.03.2020

Vážení občané, jak již víte ze sdělovacích prostředků: od pondělí 16. března 0:00 hod. do úterý 24. března 06:00 platí omezení volného pohybu osob: – s výjimkou cesty do zaměstnání k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení – s výjimkou cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí – s výjimkou účasti na pohřbu – s výjimkou veřejné hromadné dopravy, služby pro obyvatele včetně zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči Sankce vláda neoznámila, podle ministra vnitra Jana Hamáčka jde o osobní odpovědnost každého za zdraví a životy svých blízkých. Premiér Andrej Babiš připomněl, že šíření koronaviru je trestný čin a za porušení individuální karantény hrozí pokuta tři miliony.

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 26.2.2020

 • datum vyvěšení:27.02.2020

Obec Jívka Jívka 26.02.2020

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 26.02.2020 na Obecním úřadě v Jívce

Obec

28. 1. 2021

Obec Jívka se nachází v Královéhradeckém kraji, v okrese Trutnov.

Skládá se ze šesti katastrálních území :

Historie obce

25. 1. 2021

Z historie obce

Obec Jívka se nachází cca 20 km východně od okresního města Trutnov a 10 km severozápadně od Hronova. Údolím, ve kterém se ves nachází, protéká potok Dřevíc a ves sama je ohraničena Adršpašsko-Teplickými skalami na straně jedné a Závorou a Jestřebími horami (s nejvyšším vrcholem Žaltman 739 m n.m., s rozhlednou) na straně druhé.

Prohlášení o přístupnosti

27. 1. 2021

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Povinně zveřejňované informace

25. 1. 2021

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

25. 1. 2021

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Odpady, voda a kanalizace

25. 1. 2021

Svoz odpadůProvozovatel:
Transport Trutnov

 • Svoz komunálního odpadu probíhá vždy ve čtvrtek.

 • Papír a plasty se odkládají do modrých a žlutých kontejnerů umístěných v centru Horních Vernéřovic,Janovic a Jívky.

 • Svoz nebezpečného odpadu je organizován vždy na jaře a na podzim – termín svozu je zveřejňován na vývěsních deskách,hlášen místním rozhlasem a umístěn na těchto stránkách v sekci „Aktuality“.

TKR

25. 1. 2021

Televizní kabelový rozvod

 

Provozovatel:
Obec Jívka

Kontakt:
Obecní úřad:       + 420 499 897 140


Dětský den v Jívce

27. 5. 2021

 • Ladislava Gangurová
 • 26

Dětský den v Jívce

Obec Jívka a SDH Jívkazvou srdečně všechny děti i rodiče na 17. ročníkDětského dne v Jívce

Zájezd do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové

 • datum vyvěšení:05.10.2015

Obec Jívka pořádá zájezd

do nové Hvězdárny a planetária v Hradci Králové

na program „Hvězdné srážky“,který je vhodný pro celou rodinu

Zápis z jednání ZO dne 30.4.2016

 • datum vyvěšení:14.04.2016

Obec Jívka

Jívka 30.3.2016

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne  30.3.2016 na Obecním úřadě v Jívce

Závěrečný účet Obce Jívka za rok 2015

 • datum vyvěšení:17.12.2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JÍVKA ZA ROK 2015 /zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ve znění platných předpisů/

Nabídka pronájmu

 • datum vyvěšení:17.05.2016

Nabídka pronájmu

Obec Jívka nabízí do pronájmu nebytové prostory „Obecní hospoda“ v Horních Vernéřovicích

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:12.10.2016

Obec Jívka Jívka 27.9.2016 Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.9.2016 na Obecním úřadu v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer,Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba Ověřovatelé zápisu: Meuer, Svoboda Program jednání: 1) Úprava rozpočtu č. 7/2016 2) Žádost o odprodej pozemků 3) Schválení smlouvy o dotaci 4) Různé 5) Diskuse 6) Program jednání byl schválen všemi členy ZO 1.ZO projednalo návrh rozpočtového opatření č. 7/2016. Usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/2016. Pro: všichni členové ZO 2.ZO projednalo žádosti o odprodeje pozemků. Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce p.p.č. 1142/1, č. 1031/2 a části p.p.č. 1138 v k.ú. Janovice u Trutnova. Pro: 10 členů ZO Zdržel se: Štych 3.ZO projednalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Královéhradeckého kraje. Usnesení: ZO schválilo smlouvu z Královéhradeckého kraje č. 16RRD12-0004 na zvýšení akceschopnosti JPO III – řidičský průkaz. Pro: všichni členové ZO 4.ZO projednalo cenu prodávaného pozemku. Usnesení: ZO po předcházející veřejné nabídce rozhodlo o odprodeji p.p.č. 1030/1 o výměře 2736 m2 v k.ú. Janovice u Trutnova manželům Martině a Jiřímu Tomešovým za celkovou cenu 27.360,- Kč. Nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti a budou poplatníky daně z nabytí nemovitosti. Pro: všichni členové ZO 5.Starosta obce seznámil zastupitele s přípravou projektu kompostování biologicky rozložitelného odpadu společností Radvan. V případě realizace projektu zastupitelé rozhodli o připojení obce Jívka k tomuto projektu. Starosta obce seznámil zastupitele s problematikou přístupové cesty k nemovitosti evidenční číslo 13. Po provedených jednáních navrhuje ZO požádat Pozemkový úřad o provedení pozemkových úprav. Starosta obce seznámil zastupitele s cenou za instalaci odtokového žlabu na sídlišti – 100.000,- Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu provedením zkoušky odtokových poměrů. Zapsal: Jiří Gangur …………………… Ověřovatelé zápisu: Petr Meuer …………………… Jaroslav Svoboda ……………………

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:06.12.2016

Obec Jívka Jívka 30.11.2016 Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 30.11.2016 na Obecním úřadě v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer, Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba Ověřovatelé zápisu: Frýba, Bradler Program jednání: 1) Úprava rozpočtu č. 10/2016 2) Návrh rozpočtu na rok 2017 3) Inventarizační komise 4) Žádost o prodej pozemku 5) Různé 6) Diskuse Program jednání schválen všemi členy ZO 1. ZO projednalo návrh rozpočtového opatření č. 10/2016. Usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 10/2016. Pro: všichni členové ZO 2. ZO projednalo návrh rozpočtu obce Jívka na rok 2017. 3. ZO projednalo plán inventur majetku obce k 31.12.2016. Usnesení: ZO schválilo členy inventarizační komise a likvidační komise. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo Směrnici č. 5/2016. Usnesení: ZO schválilo Směrnici č. 5/2016 o zabezpečení zákona o finanční kontrole. Pro: všichni členové ZO 4. ZO projednalo žádost o odkoupení části p.p.č. 40 v k.ú. Janovice u Trutnova za účelem výstavby rodinného domu. Usnesení: ZO souhlasí se záměrem výstavby rodinného domu na p.p.č. 40 v k.ú. Janovice u Trutnova a s uvedením výše uvedené parcely do veřejné nabídky pouze k účelům výstavby RD. Pro: všichni členové ZO ZO na základě předchozí veřejné nabídky p.p.č. 1031/2 v k.ú. Janovice u Trutnova rozhodlo z důvodu podání více žádostí o soutěži o cenu parcely. Do soutěže byla podána pouze jedna nabídka společnosti HŘEBČÍN-R, s.r.o. Usnesení: ZO rozhodlo o prodeji p.p.č. 1031/2 v k.ú. Janovice u Trutnova o celkové výměře 2742 m2 – trvalý travní porost společnosti HŘEBČÍN –R, s.r.o. za celkovou cenu 28.791,- Kč. Pro: 10 členů ZO Proti: Štych ZO projednalo pronájem p.p.č. 70/1 v k.ú. Jívka. Usnesení: ZO po předcházejícím zveřejnění záměru pronájmu rozhodlo o pronájmu p.p.č. 70/1 v k.ú. Jívka panu Janu Venclovi. Pro: všichni členové ZO 5. ZO projednalo záměr výstavby komunikace a inženýrských sítí v zástavbovém území Horní Vernéřovice. Usnesení: ZO rozhodlo o zpracování projektové dokumentace na výstavbu komunikace a potřebných inženýrských sítí v zástavbovém území. Pro: všichni členové ZO ZO bylo seznámeno s výsledkem řízení na dodávku stavby „Oprava místní komunikace Studnická“. Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy na opravu MK Studnická se společností REPARE. Pro: všichni členové ZO Usnesení: ZO souhlasí s přijetím dotace z MMR na opravu MK Studnická ve výši 699.600,- Kč. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo dlouhodobou nepřítomnost pracovníka MH z důvodu nemoci. Usnesení: pro zabezpečení prací na zimní údržbě komunikací ZO souhlasí s vytvořením jednoho pracovního místa pro místní hospodářství. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo žádost p.Mášové o vybudování odstavné plochy pro osobní automobil u domu čp. 222. Usnesení: ZO pověřuje starostu obce jednáním s paní Mášovu. Pro: všichni členové ZO 6. Starosta obce informoval zastupitele o jednání s p. Knapovským a p. Divišem ve věci přístupu k nemovitosti p. Knapovského a stanovisku p. Diviše k pozemkovým úpravám. Zapsal: Jiří Gangur Ověřovatelé zápisu Michal Frýba Jan Bradler

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka

 • datum vyvěšení:04.11.2016

Obec Jívka Jívka 26.10.2016

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 26.10.2016 na Obecním úřadě v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer,Pospíšil, Svoboda, Štych, Frýba Omluveni: Sedláček Ověřovatelé zápisu: Hrubý, Kobr Program jednání: 1) Úprava rozpočtu č. 8/2016 2) Stanovení ceny pozemku 3) Různé 4) Diskuse Program jednání schválen všemi přítomnými členy ZO.

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 26.1.2017

 • datum vyvěšení:02.02.2017

Obec Jívka Jívka 26.1.2017 Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 26.1.2017 na Obecním úřadě v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur,Bradler,Hrubý,Kobr,Novotná,Meuer,Pospíšil, Svoboda,Sedláček,Štych,Frýba Ověřovatelé zápisu: Pospíšil, Novotná Program jednání: 1) Konečná úprava rozpočtu obce za rok 2016 2) Odprodej pozemků 3) Cena projektové dokumentace – cesta do zástavbového území 4) Hřbitov Janovice – postup prací 5) Různé 6) Diskuse Program jednání schválen všemi členy ZO. 1. ZO projednalo konečnou úpravu rozpočtu za rok 2016. Usnesení: ZO bere na vědomí předloženou konečnou úpravu rozpočtu obce Jívka za rok 2016 ve smyslu usnesení ZO ze dne 14.12.2016. Pro: všichni členové ZO 2. ZO projednalo odprodej p.p.č. 546/2 v k.ú.Hodkovice u Trutnova. Usnesení: ZO rozhodlo o odprodeji p.p.č. 546/2 o celkové výměře 18 m2 v kultuře ostatní plocha – k.ú. Hodkovice u Trutnova za cenu 1.490,- Kč Správě železniční dopravní cesty Olomouc. Nabyvatel bude poplatníkem daně z nabytí nemovitosti a uhradí náklady spojené s převodem pozemku. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo žádost o odkoupení p.p.č. 19 v k.ú. Horní Vernéřovice. Usnesení: ZO rozhodlo o uvedení p.p.č. 19 v k.ú. Horní Vernéřovice do veřejné nabídky. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo žádost p.Jedličkové o odkoupení pozemků. Usnesení: ZO rozhodlo o projednání žádosti na příštím jednání ZO. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo dělení p.p.č. 40 v k.ú. Janovice u Trutnova. Usnesení: ZO revokuje své usnesení ze dne 30.11.2016 takto: Pozemková parcela č. 40 v k.ú. Janovice u Trutnova bude rozdělena na dvě stejné části, každá o výměře cca 1800 m2. Pro: všichni členové ZO 3. ZO projednalo cenu projektu komunikace do nového zástavbového území. Usnesení: ZO bylo seznámeno s cenou projektové dokumentace na komunikaci do nového zástavbového území a ukládá starostovi obce zorganizovat poptávkové řízení ve smyslu směrnice o zadávání veřejných zakázek. Pro.: všichni členové ZO 4. Starosta obce seznámil zastupitele se stavem prací na výstavbě oplocení hřbitova v Janovicích. Usnesení: ZO rozhodlo o výstavbě dalších dvou částí oplocení. Pro: všichni členové ZO 5. ZO projednalo žádost Oblastní charity Trutnov. Usnesení: ZO rozhodlo o poskytnutí daru Oblastní charitě Trutnov na zabezpečení poskytování pečovatelské služby občanům obce Jívka na rok 2017 ve výši 5.020,- Kč. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo Směrnici o zadávání veřejných zakázek obce Jívka. Usnesení: ZO schválilo Směrnici o zadávání veřejných zakázek obce Jívka č. 1/2017. Pro: všichni členové ZO Zapsal: Jiří Gangur Ověřovatelé zápisu: Jiří Pospíšil,Kristina Novotná

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 14.12.2016

 • datum vyvěšení:21.12.2016

Obec Jívka Jívka 14.12.2016 Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer,Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba Ověřovatelé zápisu: Svoboda, Sedláček Program jednání: 1) Schválení rozpočtu obce na rok 2017 2) Konečná úprava rozpočtu obce za rok 2016 3) Různé 4) Diskuse Program jednání schválen všemi členy ZO 1. ZO projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2017. Usnesení: ZO po předcházejícím zveřejnění schválilo rozpočet obce Jívka na rok 2017 jako vyrovnaný v částkách 10,165.000,- Kč. Rozpočet bude sledován i nadále dle závazných ukazatelů – paragrafů. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu 2015 – 2018. Pro: všichni členové ZO 2. ZO projednalo rozpočtové opatření č. 11/2016. Usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 11/2016. Pro: všichni členové ZO 3. ZO projednalo pověření starosty obce ke schválení konečné úpravy rozpočtu obce za rok 2016. Usnesení: ZO pověřuje starostu obce schválením konečné úpravy rozpočtu obce k 31.12.2016. Konečná úprava rozpočtu bude předložena zastupitelstvu obce na nejbližším jednání ZO. Pro: všichni členové ZO 4. ZO projednalo žádost spolku Chalupění Batňovice o příspěvek na dokončení expozice. Usnesení: ZO rozhodlo o finančním daru pro spolek Chalupění Batňovice ve výši 4.000,- Kč v roce 2017. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo žádost Správy železniční dopravní cesty o odprodej pozemku. Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce p.p.č. 546/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Hodkovice u Trutnova. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo návrh Smlouvy o poskytování regionálních služeb Městskou knihovnou Trutnov a návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih. Usnesení: ZO schválilo Smlouvu o poskytování regionálních služeb Městskou knihovnou Trutnov a smlouvu o poskytnutí finančního daru na nákup knih do výměnných souborů ve výši 3.000,- Kč v roce 2017. Pro: všichni členové ZO ZO projednalo výši odměny za vedení Obecní knihovny. Usnesení: ZO rozhodlo o výši odměny za vedení Obecní knihovny v částce 1.000,- Kč měsíčně. Pro: všichni členové ZO projednalo provedení prací na zvoničce ve Studnicích. Usnesení: ZO rozhodlo o úhradě zbývající částky za opravu a údržbu zvoničky ve Studnicích ve výši 20.000,- Kč. ZO projednalo přijetí daru. Usnesení: ZO souhlasí s přijetím daru od společnosti TECHKO, s.r.o. ve výši 20.000,- Kč pro potřeby jednotky SDH na opravu hasičské stříkačky. Pro: všichni členové ZO Zapsal: Jiří Gangur Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Svoboda Kamil Sedláček

Hasičská zbrojnice

 • datum vyvěšení:06.04.2017

 

Obec Jívka získala finanční prostředky na  stavební úpravu hasičské zbrojnice na stavební parcele č. 392 v k.ú. Horní Vernéřovice. Projekt je financován Ministerstvem pro místní rozvoj z integrovaného regionálního operačního programu.

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 31.5.2017

 • datum vyvěšení:06.06.2017

Obec Jívka Jívka 31.5.2017 Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 31.5.2017 na Obecním úřadě v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Bradler, Hrubý, Kobr, Novotná, Meuer, Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba Ověřovatelé zápisu: Hrubý, Kobr Program jednání: 1) Úprava rozpočtu č. 6/2017 2) Projednání závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2017 3) Projednání žádostí 4) Různé 5) Diskuse Program jednání schválen všemi členy ZO

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 27.9.2017

 • datum vyvěšení:04.10.2017

Obec Jívka Jívka 27.9.2017

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 27.9.2017 na Obecním úřadu v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 25.10.2017

 • datum vyvěšení:01.11.2017

Obec Jívka Jívka 25.10.2017

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 25.10.2017 na Obecním úřadu v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 14.12.2017

 • datum vyvěšení:21.12.2017

Obec Jívka Jívka 14.12.2017

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka,konaného dne 14.12.2017 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 31.1.2018

 • datum vyvěšení:07.02.2018

Obec Jívka Jívka 31.1.2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 31.1.2018 na Obecním úřadu v Jívce Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kobr, Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba Omluveni: Bradler, Meuer, Novotná

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 28.2.2018

 • datum vyvěšení:01.03.2018

Obec Jívka Jívka 28.2.2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 28.2.2018 na Obecním úřadu v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 25.4.2018

 • datum vyvěšení:04.05.2018

Obec Jívka Jívka 25.4.2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 25.4.2018 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 28.3.2018

 • datum vyvěšení:05.04.2018

Obec Jívka Jívka 28.3.2018

Zápis z jednání zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 28.3.2018 na Obecním úřadě v Jívce

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 30.5.2018

 • datum vyvěšení:04.06.2018

Obec Jívka Jívka 30.5.2018

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 30.5.2018 na Obecním úřadě v Jívce

Oznámení pověřence

 • datum vyvěšení:25.05.2018

Oznámení pověřence

Správce: Obec Jívka Sídlo správce: 542 13 Jívka čp.42 IČ: 00277983 Telefon: +420499897140 E-mail: obec.jivka@tiscali.cz Pověřenec: Lenka Procházková, e-mail: prochazkova@kjh.cz, tel. +420730164404