Nalezeno: 4 výsledky

Úřední deska

13. 5. 2021

obsah stránky

Odpady, voda a kanalizace

25. 1. 2021

Svoz odpadůProvozovatel:
Transport Trutnov

  • Svoz komunálního odpadu probíhá vždy ve čtvrtek.

  • Papír a plasty se odkládají do modrých a žlutých kontejnerů umístěných v centru Horních Vernéřovic,Janovic a Jívky.

  • Svoz nebezpečného odpadu je organizován vždy na jaře a na podzim – termín svozu je zveřejňován na vývěsních deskách,hlášen místním rozhlasem a umístěn na těchto stránkách v sekci „Aktuality“.

Povinně zveřejňované informace

25. 1. 2021

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřední deska – Ustavující zasedání zastupitelstva obce Jívka – 5.11.2014

  • datum vyvěšení:10.11.2014
Úřední deska – Ustavující zasedání zastupitelstva obce Jívka – 5.11.2014

Úřední deska

13. 5. 2021

obsah stránky

Povinně zveřejňované informace

25. 1. 2021

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odpady, voda a kanalizace

25. 1. 2021

Svoz odpadůProvozovatel:
Transport Trutnov

  • Svoz komunálního odpadu probíhá vždy ve čtvrtek.

  • Papír a plasty se odkládají do modrých a žlutých kontejnerů umístěných v centru Horních Vernéřovic,Janovic a Jívky.

  • Svoz nebezpečného odpadu je organizován vždy na jaře a na podzim – termín svozu je zveřejňován na vývěsních deskách,hlášen místním rozhlasem a umístěn na těchto stránkách v sekci „Aktuality“.

Úřední deska – Ustavující zasedání zastupitelstva obce Jívka – 5.11.2014

  • datum vyvěšení:10.11.2014
Úřední deska – Ustavující zasedání zastupitelstva obce Jívka – 5.11.2014